Закон проектлары һәм аларны карау стадияләре

Өченче укылышта кабул ителде

«Мәдәният турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 28 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 2021 елның 20 апрелендәге 186-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты

Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты

Закон проектың кертү датасы

20.04.2021

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International