Закон проектлары һәм аларны карау стадияләре

Өченче укылышта кабул ителде

«Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2021 елның 22 сентябрендәге 231-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты

Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты

Закон проектың кертү датасы

22.09.2021

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International