Закон проектлары һәм аларны карау стадияләре

Алдан карау стадиясендә

«Мәгариф турында» Татарстан Республикасы Законының 9 статьясына үзгәреш кертү хакында» 2021 елның 25 сентябрендәге 235-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты

Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты

Закон проектың кертү датасы

25.09.2021

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International