Закон проектлары һәм аларны карау стадияләре

Алдан карау стадиясендә

«Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турында мәгълүматтан файдалану мөмкинлеген тәэмин итү хакында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү турында» 2022 елның 15 ноябрендәге 356-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты

Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты

Закон проектың кертү датасы

15.11.2022

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International