Закон проектлары һәм аларны карау стадияләре

Алдан карау стадиясендә

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Казан шәһәре муниципаль берәмлеге территориясе чикләре һәм аның статусы турында» һәм «Биектау муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан Республикасы законнарына үзгәрешләр кертү хакында» 2022 елның 03 августындагы 320-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты

Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты

Казан шәһәре Думасы

Закон проектың кертү датасы

03.08.2022

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International