Интернет аша кабул итү

Хөрмәтле Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәсми сайтына керүчеләр!

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының (алга таба – Дәүләт Советы) рәсми сайты гражданнарның Дәүләт Советына мөрәҗәгать итә алу мөмкинлеген тәэмин итү өчен өстәмә чара булып тора.

Сайтка язылган мөрәҗәгать "Россия Федерациясендә гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында" Федераль закон һәм "Татарстан Республикасында гражданнар мөрәҗәгатьләре турында" Татарстан Республикасы законы нигезендә карала.

Электрон документ рәвешендә калдырылган мөрәҗәгатьтә фамилия, исем, атасының исеме (булган очракта), җавап электрон документ рәвешендә җибәрелергә тиеш булса – электрон почта адресы, җавап почта аша җибәрелергә тиеш булса – яшәү адресы күрсәтелерегә тиеш.

Мөрәҗәгатьнең (гаризаның, шикаятьнең, тәкъдимнең) асылы төгәл бәян ителгән һәм электрон имза (булган очракта), дата куелган булырга тиеш.

Электрон мөрәҗәгать бланкын тутырганда язылырга тиешле мәҗбүри реквизитлар күрсәтелмәгән очракта мөрәҗәгатькә җавап бирелми.

Электрон мөрәҗәгатькә җавап Сез күрсәткән электрон адреска яки яшәү адресына җибәрелә.

Мөрәҗәгатьләрне карауны тизләтү өчен мөрәҗәгать җибәрелә торган Дәүләт Советы бүлеге исемен йә тиешле вазыйфаи затның фамилиясен, исемен һәм атасының исемен яки тиешле затның вазыйфасын күрсәтүне сорыйбыз.

Электрон мөрәҗәгать 3 көн эчендә теркәлә һәм теркәлгән көннән алып 30 көн эчендә Дәүләт Советы компетенцияләре кысаларында карала. Аерым очракларда мөрәҗәгатьне карау срогы озайтылырга мөмкин, бу хакта мөрәҗәгать итүчегә рәсми хәбәр ителә.

Интернет кабул итү бүлмәсе аша мөрәҗәгать җибәрер алдыннан “Еш бирелә торган сораулар” бүлеген карарга тәкъдим итәбез. Сезне кызыксындыра торган темага җавап әлеге бүлеккә урнаштырылган булырга мөмкин.

Интернет кабул итү бүлмәсе аша юлланган мөрәҗәгатьлэрнең каралу статусын "Мөрәҗәгатьләрнең статусын тикшерү" бүлегендә тиешле юлларны тутырганнан соң тикшерә аласыз. Мөрәҗәгатьләр буенча белешмәләрне шулай ук түбәндәге телефоннар аша белергә була: (843) 2676394, 2676486, 2676487.

Барысын да уку
Адресат:
*
Кызыл билге куелган юлларны тутыру мәҗбүри
Мәҗбүри тутырылырга тиешле мәйдан
Мәҗбүри тутырылырга тиешле мәйдан
Мәҗбүри тутырылырга тиешле мәйдан
күрсәтелгән email адресына мөрәҗәгатьнең статусын тикшерү өчен белешмәләр җибәреләчәк
«Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» 2006 елның 2 маендагы 59-Ф3 номерлы федераль законның 7 нче статьясының 1 нче пунктына ярашлы язма мөрәҗәгатьтә мәҗбүри рәвештә мөрәҗәгать җибәрелә торган дәүләт органы яки җирле үзидарә органы атамасы, яисә тиешле вазифаи затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, яисә тиешле затның вазифасы, шулай ук җавап, мөрәҗәгатьнең адресын үзгәртү турында хәбәр җибәрелергә тиешле кешенең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булганда), почта адресы күрсәтелә, тәкъдимнәрнең, гаризаларның яки шикаятьләрнең асылы аңлатыла.
Мәҗбүри тутырылырга тиешле мәйдан

файллларны беркетергә
ФАЙЛНЫ САЙЛАГЫЗ
{{ row.file.name }}
юкка чыгару
Файлларның рөхсәт ителгән форматлары: rtf, doc, docx, pdf.
Бер файлның иң зур зурлыгы - 5MB.
Кушылган файлларның максималь саны - 5.
Согласен(а) на обработку, хранение и направление моих персональных данных в целях рассмотрения обращения. Конфиденциальлек сәясәте шартларында шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә риза.
Мәҗбүри тутырылырга тиешле мәйдан

Санкцияләнмәгән таратылудан саклау *

Мәҗбүри тутырылырга тиешле мәйдан
Рәсемдәге текстны җыегыз
(латин телендә юл хәрефләре, цифрлар)
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International