Дәүләт Советы Президиумы карарлары

Датасы буенча тикшерү

2426-VI ДС, 15.04.2024

«Экология» илкүләм проекты составына керүче «Иделне чистарту» федераль проектын Татарстан Республикасы территориясендә гамәлгә ашыру турында мәгълүмат хакында

2425-VI ДС, 15.04.2024

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2024 елның 19 апрелендәге илле өченче утырышына чакырылучылар турында

2424-VI ДС, 15.04.2024

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында

2423-VI ДС, 15.04.2024

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышын чакыру турында

2385-VI ДС , 22.03.2024

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне гамәлгә ашыру өлешендә мониторинглау нәтиҗәләре хакында

2384-VI ДС , 22.03.2024

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2024 елның 29 мартындагы илле икенче утырышына чакырылучылар турында

2383-VI ДС, 22.03.2024

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле икенче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында

2382-VI ДС, 22.03.2024

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле икенче утырышын чакыру турында

2325-VI ДС , 06.02.2024

«Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комитетлары каршындагы эксперт советлары турында» 2019 елның 16 октябрендәге 96-VI ДС номерлы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы карарына үзгәрешләр кертү хакында

2324-VI ДС, 06.02.2024

2023 ел йомгаклары буенча «Ватаным Татарстан» газетасы редакциясе» һәм «Республика Татарстан» газетасы редакциясе» Татарстан Республикасы дәүләт бюджет учреждениеләре тарафыннан дәүләт йөкләмәләрен үтәү турында

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International