Законнар

Датасы буенча тикшерү

89-ТРЗ , 01.12.2022

«Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында» Татарстан Республикасы Законының 8 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

88-ТРЗ, 01.12.2022

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә органнарына граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

87-ТРЗ, 01.12.2022

«Татарстан Республикасында гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек белән шөгыльләнүе өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

86-ТРЗ, 01.12.2022

«Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

85-ТРЗ, 01.12.2022

«Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләү, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында булган мәҗбүри таләпләрне билгеләү һәм аларны куллануны бәяләү һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актларына экспертиза ясау турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

84-ТРЗ, 01.12.2022

«Мәгариф турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

83-ТРЗ, 23.11.2022

2023 елга, 2024 һәм 2025 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

82-ТРЗ, 23.11.2022

2023 елга, 2024 һәм 2025 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

81-ТРЗ, 02.11.2022

«Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» Татарстан Республикасы Законының 9 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз алтынчы утырышында 2022 елның 20 октябрендә кабул ителде

80-ТРЗ, 02.11.2022

Татарстан Республикасының аерым закон актларына балигъ булмаганнарга аерым товарлар сатуны чикләүне билгеләү өлешендә үзгәрешләр кертү турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз алтынчы утырышында 2022 елның 20 октябрендә кабул ителде
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International