Законнар

Датасы буенча тикшерү

83-ТРЗ, 02.12.2020

«Татарстан Республикасы территориясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законының 28 һәм 33 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

82-ТРЗ, 27.11.2020

«Салым салуның гадиләштерелгән системасын кулланучы салым түләүчеләр өчен дифференциацияләнгән салым ставкаларын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

81-ТРЗ, 27.11.2020

«Татарстан Республикасының монопрофильле муниципаль берәмлекләре (моношәһәрләре) территорияләрендә төзелгән социаль-икътисадый үсеше алдан билгеләнә торган территорияләр резидентлары өчен оешмалар табышына салым буенча салым ставкасын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

80-ТРЗ, 27.11.2020

«Татарстан Республикасы территориясендә салым салуның патент системасын кертү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

79-ТРЗ, 27.11.2020

2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

78-ТРЗ, 27.11.2020

2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

77-ТРЗ, 27.11.2020

Татарстан Республикасы Бюджет кодексына, «Татарстан Республикасы Бюджет кодексына һәм «Татарстан Республикасы Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы бюджет законнары актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәрешләр кертү турында һәм Татарстан Республикасы Бюджет кодексы аерым нигезләмәләренең гамәлдә булуын туктатып тору хакында

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

76-ТРЗ, 19.11.2020

Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү һәм «Тәмәкесез никотинлы продукцияне, никотин кертү электрон системаларын балигъ булмаганнарга сатуны тыю турында һәм Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының үз көчен югалтуын тану турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

75-ТРЗ , 19.11.2020

Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү һәм «Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының үз көчен югалтуын тану турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

74-ТРЗ, 19.11.2020

«Фән һәм фәнни эшчәнлек турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International