Законнар

Татарстан Республикасы законнары
Датасы буенча тикшерү

27-ТРЗ, 29.04.2024

Махсус хәрби операциядә катнашучы затларга һәм аларның гаилә әгъзаларына социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә мөнәсәбәтләрне хокукый җайга салу үзенчәлекләре турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

26-ТРЗ, 29.04.2024

Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 341 статьясына үзгәреш кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

25-ТРЗ, 29.04.2024

«Татарстан Республикасында халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм күрсәтү өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

24-ТРЗ, 29.04.2024

«Татарстан Республикасы дәүләт мөлкәтен хосусыйлаштыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

23-ТРЗ, 29.04.2024

«Физик культура һәм спорт турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

22-ТРЗ, 29.04.2024

«Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законының 8 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

21-ТРЗ, 29.04.2024

«Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында» Татарстан Республикасы Законының 4 һәм 21 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

20-ТРЗ, 12.04.2024

Татарстан Республикасы Тукай районының Мартыш авылын бетерү турында һәм «Тукай муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле икенче утырышында 2024 елның 29 мартында кабул ителде

19-ТРЗ, 12.04.2024

«Татарстан Республикасы документларының мәҗбүри нөсхәсе турында» Татарстан Республикасы Законының 5 һәм 7 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле икенче утырышында 2024 елның 29 мартында кабул ителде

18-ТРЗ, 12.04.2024

Региональ салымнар суммалары өлешендә бурычны түләттерү ышанычсыз булуны тануга өстәмә нигезләр билгеләү турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле икенче утырышында 2024 елның 29 мартында кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International