Законнар

Татарстан Республикасы законнары
Датасы буенча тикшерү

51-ТРЗ, 18.06.2024

Татарстан Республикасы Экология кодексына үзгәрешләр кертү турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле дүртенче утырышында 2024 елның 6 июнендә кабул ителде

50-ТРЗ, 18.06.2024

Түбән Кама муниципаль районының «Түбән Кама шәһәре» һәм «Прости авыл җирлеге» муниципаль берәмлекләренең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле дүртенче утырышында 2024 елның 6 июнендә кабул ителде

49-ТРЗ, 18.06.2024

Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Менделеевск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле дүртенче утырышында 2024 елның 6 июнендә кабул ителде

48-ТРЗ, 18.06.2024

Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле дүртенче утырышында 2024 елның 6 июнендә кабул ителде

47-ТРЗ, 18.06.2024

«Татарстан Республикасы дәүләт торак фондыннан һәм муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына һәм «Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре буенча гражданнарның торак урыннары алу хокукларын гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле дүртенче утырышында 2024 елның 6 июнендә кабул ителде

46-ТРЗ, 18.06.2024

Халык сәнгать һөнәрләре турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле дүртенче утырышында 2024 елның 6 июнендә кабул ителде

45-ТРЗ, 18.06.2024

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү һәм «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законы аерым нигезләмәләренең үз көчен югалтуын тану хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле дүртенче утырышында 2024 елның 6 июнендә кабул ителде

44-ТРЗ, 18.06.2024

«Вөҗдан иреге турында һәм дини берләшмәләр турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле дүртенче утырышында 2024 елның 6 июнендә кабул ителде

43-ТРЗ, 14.06.2024

Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешү раслау хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле дүртенче утырышында 2024 елның 6 июнендә кабул ителде

42-ТРЗ, 14.06.2024

«Мәгариф турында» Татарстан Республикасы Законының 16 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле дүртенче утырышында 2024 елның 6 июнендә кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International