Законнар

Датасы буенча тикшерү

78-ТРЗ, 07.10.2021

«Вөҗдан иреге турында һәм дини берләшмәләр турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме дүртенче утырышында 2021 елның 23 сентябрендә кабул ителде

77-ТРЗ, 04.10.2021

Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме дүртенче утырышында 2021 елның 23 сентябрендә кабул ителде

76-ТРЗ, 04.10.2021

Татарстан Республикасы Гаилә кодексының 8 статьясына үзгәреш кертү турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме дүртенче утырышында 2021 елның 23 сентябрендә кабул ителде

75-ТРЗ, 04.10.2021

Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме дүртенче утырышында 2021 елның 23 сентябрендә кабул ителде

74-ТРЗ, 04.10.2021

Татарстан Республикасы Гаилә кодексының 45 статьясына һәм «Мәгариф турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 14 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме дүртенче утырышында 2021 елның 23 сентябрендә кабул ителде

73-ТРЗ, 04.10.2021

«Татарстан Республикасы территориясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме дүртенче утырышында 2021 елның 23 сентябрендә кабул ителде

72-ТРЗ, 04.10.2021

Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме дүртенче утырышында 2021 елның 23 сентябрендә кабул ителде

71-ТРЗ, 04.10.2021

«Татарстан Республикасы җәмәгать судьялары турында» Татарстан Республикасы Законының 8 статьясына үзгәреш кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме дүртенче утырышында 2021 елның 23 сентябрендә кабул ителде

70-ТРЗ, 04.10.2021

«Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өлкәсендә, шулай ук торак-төзелеш кооперативларының күпфатирлы йортларны төзүгә бәйле эшчәнлеген дәүләт тарафыннан тикшереп торуны (күзәтчелек итүне) гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме дүртенче утырышында 2021 елның 23 сентябрендә кабул ителде

69-ТРЗ, 04.10.2021

«Татарстан Республикасы һәлакәттән коткару хезмәтләре һәм һәлакәттән коткару формированиеләре турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме дүртенче утырышында 2021 елның 23 сентябрендә кабул ителде
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International