Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлеге

Бүлек:
• хезмәт законнарының һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган башка норматив хокукый актларның, локаль норматив актларның, коллектив шартнамәсе, килешүләр һәм хезмәт шартнамәләре шартларының үтәлешен, шулай ук ТР Дәүләт Советы Аппараты дәүләт граждан хезмәткәрләренә карата куела торган таләпләрнең үтәлешен тикшереп торуны гамәлгә ашыра.

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлеге

Юдина Ильмира Нияз кызы

Бүлек мөдире
Tелефон:
+7(843) 267-64-01
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International