Кодекслар

50-ТРЗ, 25.06.2013

Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексы

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2013 елның 30 маенда кабул ителде

5-ТРЗ, 15.01.2009

Татарстан Республикасы экология Кодексы

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2008 елның 15 декабрендә кабул ителде

4-ТРЗ, 13.01.2009

Татарстан Республикасы Гаилә кодексы

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2008 елның 15 декабрендә кабул ителде

21-ТРЗ, 07.05.2007

Татарстан Республикасы Сайлау кодексы

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2007 елның 5 апрелендә кабул ителде

80-ТРЗ, 19.12.2006

Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2006 елның 16 ноябрендә кабул ителде

35-ТРЗ, 29.05.2004

Татарстан Республикасы Бюджет кодексы

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2004 елның 28 апрелендә кабул ителде

1736, 10.07.1998

Татарстан Республикасы Җир кодексы

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 1991 елның 19 апрелендә кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International