Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышы

Утырышта кабул ителгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

866-VI ДС, 18.03.2021

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышы көн тәртибе турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

867-VI ДС, 18.03.2021

Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларын сайлау турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

868-VI ДС, 18.03.2021

Татарстан Республикасы җәмәгать судьясы вазыйфаларын башкару турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

869-IV ДС, 18.03.2021

Татарстан Республикасы судьяларының квалификация коллегиясендә җәмәгатьчелек вәкилләре турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

870-VI ДС, 18.03.2021

Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең 2020 елда үз эшчәнлеге нәтиҗәләре турындагы доклады хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

871-VI ДС, 18.03.2021

2020 елда Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм Татарстан Республикасында бала хокукларының һәм законлы мәнфәгатьләренең үтәлеше турындагы доклад хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

872-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасы Сайлау кодексына һәм Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (122-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

873-VI ДС, 18.03.2021

«Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 168-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

874-VI ДС, 18.03.2021

«Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (168-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

875-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 160-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

876-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (160-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

877-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында» 159-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

878-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (159-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

879-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 167-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

880-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (167-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

881-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасы Җир кодексының 12 статьясына үзгәреш кертү турында» 169-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

882-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасы Җир кодексының 12 статьясына үзгәреш кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (169-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

883-VI ДС, 18.03.2021

«Янгын куркынычсызлыгы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 174-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

884-VI ДС, 18.03.2021

«Янгын куркынычсызлыгы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (174-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

885-VI ДС, 18.03.2021

«Физик культура һәм спорт турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 164-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

886-VI ДС, 18.03.2021

«Физик культура һәм спорт турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (164-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

887-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында җан башына һәм халыкның төп социаль-демографик төркемнәре буенча яшәү минимумы күләмен билгеләү тәртибе турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 171-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

888-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында җан башына һәм халыкның төп социаль-демографик төркемнәре буенча яшәү минимумы күләмен билгеләү тәртибе турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (171-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

889-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында минималь куллану бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәреш кертү хакында» 170-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

890-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында минималь куллану бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (170-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

891-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 175-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

892-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (175-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

893-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законының 112 статьясына үзгәреш кертү хакында» 172-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

894-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасында гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законының 112 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (172-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

895-VI ДС, 18.03.2021

«Муниципаль районнарның һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнарына җәмәгать урыннарында исерек хәлдә булган һәм мөстәкыйль рәвештә йөрү яисә тирә-юньдә ориентлашу сәләтен югалткан затларга махсуслаштырылган учреждениеләрдә хезмәт күрсәтү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 173-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

896-VI ДС, 18.03.2021

«Муниципаль районнарның һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнарына җәмәгать урыннарында исерек хәлдә булган һәм мөстәкыйль рәвештә йөрү яисә тирә-юньдә ориентлашу сәләтен югалткан затларга махсуслаштырылган учреждениеләрдә хезмәт күрсәтү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (173-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

897-VI ДС, 18.03.2021

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Буа муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (155-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

898-VI ДС, 18.03.2021

«Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комитетларын төзү турында» 2019 елның 20 сентябрендәге 12-VI ДС номерлы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарының 2 пунктына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

899-VI ДС, 18.03.2021

Дәүләт статистика федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча территориаль органы эшчәнлеге турындагы мәгълүмат хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

900-VI ДС, 18.03.2021

«Реклама турында» Федераль законның 19 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Ярославль өлкә Думасының закон чыгару инициативасы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

901-VI ДС, 18.03.2021

«Экологик экспертиза турында» Федераль законның 14 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Брянск өлкә Думасының закон чыгару инициативасы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

902-VI ДС, 18.03.2021

«Россия Федерациясе Су кодексының 1 статьясына үзгәреш кертү турында» федераль закон проектын кертү буенча депутатларның Архангельск өлкә Собраниесенең закон чыгару инициативасы хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

903-VI ДС, 18.03.2021

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 1082688-7 номерлы федераль закон проекты турында («этномәдәни мәгариф оешмасы» төшенчәсен кертү һәм аның эшчәнлеген регламентлаштыру өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

904-VI ДС, 18.03.2021

Мәгариф оешмаларында азык-төлек блокларын модернизацияләүнең федераль программасын эшләү мәсьәләсе буенча Россия Федерациясе Мәгариф министры С.С. Кравцовка Карелия Республикасы Закон чыгару Собраниесенең мөрәҗәгате турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

905-VI ДС, 18.03.2021

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан урта һөнәри белем бирү мәгариф оешмаларында сыйныф җитәкчелеге (кураторлык) өчен айлык акчалата түләүләрне тәэмин итүгә максатчан бюджетара трансфертлар бирү мөмкинлеген карау турында Россия Федерациясе Мәгариф министры С.С. Кравцовка Хабаровск крае Закон чыгару Думасының мөрәҗәгате хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

906-VI ДС, 18.03.2021

Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы проектының 17.9 һәм 17.10 статьяларында каралган хокук бозулар өчен җаваплылыкны арттыру мәсьәләсе буенча Россия Федерациясе Юстиция министрлыгына Белгород өлкә Думасының мөрәҗәгате хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

907-VI ДС, 18.03.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 13.15 статьясына үзгәреш кертү хакында» 1098066-7 номерлы федераль закон проекты турында (террористик дип танылган оешмалар турында, аларның бетерелгән яисә эшчәнлегенең тыелган булуын күрсәтмичә, мәгълүмат тараткан өчен административ җаваплылык билгеләү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

908-VI ДС, 18.03.2021

«Россия Федерациясендә халыкны эш белән тәэмин итү турында» Россия Федерациясе Законына үзгәрешләр кертү хакында» 1114509-7 номерлы федераль закон проекты турында (халыкны эш белән тәэмин итүгә һәм Россия Федерациясе хезмәт базарын үстерүгә ярдәм итү сәясәтенең нәтиҗәлелеген арттыру өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

909-VI ДС, 18.03.2021

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына керемнәр һәм бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча бюджетлар үтәлешен камилләштерү өлешендә үзгәрешләр кертү һәм Россия Федерациясе закон актлары аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» 1112338-7 номерлы федераль закон проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

910-VI ДС, 18.03.2021

«Сириус» федераль территориясе турында» Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясе Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 1115645-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде

911-VI ДС, 18.03.2021

«Сириус» федераль территориясе турында» Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясе Салым кодексының беренче һәм икенче өлешләренә үзгәрешләр кертү хакында» 1116411-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерменче утырышында 2021 елның 18 мартында кабул ителде
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International