Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

Датасы буенча тикшерү

1019-VI ДС , 11.06.2021

Халыкны сыйфатлы эчә торган су белән тәэмин итү турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме икенче утырышында 2021 елның 11 июнендә кабул ителде

1018-VI ДС , 11.06.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 5.35 1 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 1183583-7 номерлы федераль закон проекты турында (алимент түләргә бурычлы затларны, балаларын һәм хезмәткә яраксыз ата-анасын карап тотуга алиментларны өлешчә түләгәндә, административ җаваплылыкка тарту мөмкинлеген тәэмин итү максатларында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме икенче утырышында 2021 елның 11 июнендә кабул ителде

1017-VI ДС , 11.06.2021

«Гражданнар оборонасы турында» Федераль законның 18 статьясына үзгәреш кертү хакында» 1167477-7 номерлы федераль закон проекты турында (гражданнар оборонасы, халыкны һәм территорияләрне яклау буенча җирле әһәмияттәге чараларны тәэмин итү субъектын төгәлләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме икенче утырышында 2021 елның 11 июнендә кабул ителде

1016-VI ДС , 11.06.2021

«Торак-коммуналь хуҗалыкның дәүләт мәгълүмат системасы турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 1053866-7 номерлы федераль закон проекты турында (торак-коммуналь хуҗалыкның дәүләт мәгълүмат системасында урнаштырыла торган мәгълүмат төрләрен оптимальләштерү һәм төбәк мәгълүмат системалары статусын билгеләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме икенче утырышында 2021 елның 11 июнендә кабул ителде

1015-VI ДС , 11.06.2021

«Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 1161234-7 номерлы федераль закон проекты хакында (муниципаль округларның җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен шәһәр округларының җирле үзидарә органнары вәкаләтләренә туры китерү максатларында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме икенче утырышында 2021 елның 11 июнендә кабул ителде

1014-VI ДС , 11.06.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына корал әйләнеше өлкәсендә дәүләт контролен камилләштерүгә бәйле үзгәрешләр кертү хакында» 1177082-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме икенче утырышында 2021 елның 11 июнендә кабул ителде

1013-VI ДС , 11.06.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 1169750-7 номерлы федераль закон проекты турында (акчалар күчерүне чикләүләрне бозган өчен җаваплылык билгеләү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме икенче утырышында 2021 елның 11 июнендә кабул ителде

1012-VI ДС , 11.06.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 1142943-7 номерлы федераль закон проекты турында (сыра һәм сыра эчемлекләрен җитештерүгә һәм (яисә) аларның әйләнешенә таләпләрне бозган өчен җаваплылык билгеләү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме икенче утырышында 2021 елның 11 июнендә кабул ителде

1011-VI ДС , 11.06.2021

«Россия Федерациясе Урман кодексына үзгәрешләр кертү турында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Оренбург өлкәсе Закон чыгару Собраниесенең закон чыгару инициативасы хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме икенче утырышында 2021 елның 11 июнендә кабул ителде

1010-VI ДС , 11.06.2021

«Хайваннарга карата җаваплы мөнәсәбәт турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законның 9 статьясына үзгәреш кертү турында» 1160405-7 номерлы федераль закон проекты хакында (хайваннарны карап тотуның гомуми таләпләре исемлеген тулыландыру өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме икенче утырышында 2021 елның 11 июнендә кабул ителде
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International