Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

Датасы буенча тикшерү

1299-VI ДС , 24.12.2021

2021 елда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы эше турында мәгълүмат хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1298-VI ДС, 24.12.2021

«Гражданнар оборонасы турында» Федераль законга һәм «Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 33097-8 номерлы федераль закон проекты турында (халыкка хәбәр итү системаларын булдыру, реконструкцияләү һәм даими әзерлек хәлендә тотуның бердәм тәртибен билгеләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1297-VI ДС, 24.12.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 11.17 статьясына үзгәреш кертү хакында» 23603-8 номерлы федераль закон проекты турында (тимер юл транспортында гражданнарның үз-үзләрен тоту кагыйдәләрен бозганы өчен административ җаваплылыкны көчәйтү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1296-VI ДС , 24.12.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 27.13 статьясына үзгәреш кертү хакында» 10316-8 номерлы федераль закон проекты турында (пассажирларны ташу маршрут картасыннан башка башкарыла торган транспорт чарасын тоткарлау мөмкинлеге хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1295-VI ДС , 24.12.2021

«Кулланучылар хокукларын яклау турында» Россия Федерациясе Законына үзгәреш кертү хакында» 28052-8 номерлы федераль закон проекты турында (товарны дистант ысулы белән сатканда кулланучыга сатучы хакында бирелә торган мәгълүматны киңәйтү турында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1294-VI ДС , 24.12.2021

«Россия Федерациясендә социаль-икътисадый үсеше алдан билгеләнгән территорияләр турында» Федераль законның 34 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 33224-8 номерлы федераль закон проекты турында (социаль-икътисадый үсеше алдан билгеләнгән территорияләр резиденты статусын төгәлләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1293-VI ДС , 24.12.2021

«Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 261-ФЗ номерлы Федераль законга үзгәрешләр кертү турында» 21281-8 номерлы федераль закон проекты хакында (кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпләү җайланмалары белән җиһазланырга тиеш булмаган объектлар исемлеген төгәлләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1292-VI ДС , 24.12.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 27.10 һәм 27.11 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 20308-8 номерлы федераль закон проекты турында (административ хокук бозулар турында эшләр буенча эш башкарганда тартып алынган законсыз әзерләнгән агачны реализацияләү, утильләштерү яисә юкка чыгару тәртибен билгеләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1291-VI ДС , 24.12.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 20280-8 номерлы федераль закон проекты турында (сәүдә урыны бирелгән затларның контроль-касса техникасын кулланмавына бәйле рәвештә базар белән идарә итүче компаниягә җаваплылык билгеләү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде

1290-VI ДС , 24.12.2021

«Экологик экспертиза турында» Федераль законның 11 һәм 14 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 11901-8 номерлы федераль закон проекты турында (яңа техникага, технологиягә техник документация проектларына дәүләт экологик экспертизасы ясау өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышында 2021 елның 24 декабрендә кабул ителде
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International