Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

Датасы буенча тикшерү

1713-VI ДС, 18.11.2022

«Россия Федерациясе Торак кодексының 23 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 209283-8 номерлы федераль закон проекты хакында (торак (торак булмаган) урынны торак булмаган (торак) урынга күчерү процедурасын камилләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1712-VI ДС, 18.11.2022

«Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законның 41 статьясына үзгәреш кертү турында» 217224-8 номерлы федераль закон проекты хакында (түләүле автомобиль юллары буенча мәктәп автобусларының түләүсез йөрүе хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1711-VI ДС, 18.11.2022

«Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законның 19 һәм 291 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 217653-8 номерлы федераль закон проекты хакында (пассажирлар йөртүгә рөхсәте булган йөртүче тарафыннан пассажирлар йөртү вакытыннан алда туктатылганда, пассажирларны вакытлыча йөртүне оештыру турында һәм, хәрәкәттә чикләүләр кертелгәндә, маршрутларны үзгәртү яисә юкка чыгару хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1710-VI ДС, 18.11.2022

«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» Федераль законның 15 һәм 25 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 221974-8 номерлы федераль закон проекты турында (кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм итү инфраструктурасын барлыкка китерә торган оешмалар исемлеген авыл хуҗалыгы кооперациясе өлкәсендә компетенцияләр һәм фермерларга ярдәм үзәге белән тулыландыру өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1709-VI ДС, 18.11.2022

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законга үзгәреш кертү хакында» 208706-8 номерлы федераль закон проекты турында (санкцияләргә каршы ярдәм чараларын дәүләт милкендәге яисә муниципаль милектәге күчемсез мөлкәтне арендага алучыларга карата куллану мәсьәләсе буенча)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1708-VI ДС, 18.11.2022

«Бөлгенлек (банкротлык) турында» Федераль законның 126 һәм 134 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 212656-8 номерлы федераль закон проекты турында (бурычлының чираттан тыш каплана торган чыгымнары өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1707-VI ДС, 18.11.2022

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 197803-8 номерлы федераль закон проекты турында (авыр үтелә торган җирлек, су, тау объектлары, спелеологик һәм башка объектлар буенча уза торган, тормыш өчен аеруча куркыныч тудыруга, туристларның (экскурсантларның) сәламәтлегенә һәм аларның мөлкәтенә зыян салуга бәйле булган хәрәкәт итү маршрутлары буенча мәгълүмат бирү тәртибен бозган өчен административ җаваплылык билгеләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1706-VI ДС, 18.11.2022

«Корал турында» Федераль законның 13 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 1196104-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1705-VI ДС, 18.11.2022

«Ядкарь» генеалогия проекты турында мәгълүмат хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1704-VI ДС, 18.11.2022

Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе эшчәнлеге турында мәгълүмат хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International