Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

Датасы буенча тикшерү

1925-VI ДС , 23.03.2023

«Балалы гаиләләргә дәүләт ярдәменең өстәмә чаралары турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 222349-8 номерлы федераль закон проекты турында (өстәмә дәүләт ярдәме чараларына хокукы булган барлык затларга ана (гаилә) капиталы акчаларын тупланма пенсия булдыруга җибәрү хокукын бирү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык икенче утырышында 2023 елның 23 мартында кабул ителде

1924-VI ДС , 23.03.2023

«Россия Федерациясе Җир кодексын гамәлгә кертү турында» Федераль законның 37 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 286758-8 номерлы федераль закон проекты турында (гражданнарның гаражлар урнашкан җир кишәрлекләренә хокук алу мәсьәләләрен хокукый җайга салуны камилләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык икенче утырышында 2023 елның 23 мартында кабул ителде

1923-VI ДС , 23.03.2023

«Россия Федерациясе Җир кодексының 3911 статьясына үзгәреш кертү турында» 287036-8 номерлы федераль закон проекты хакында (җир кишәрлеге бирүдән баш тартуның өстәмә нигезләрен билгеләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык икенче утырышында 2023 елның 23 мартында кабул ителде

1922-VI ДС , 23.03.2023

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 293721-8 номерлы федераль закон проекты турында (балалар белән эшләү һәм яшьләр хокукларын гамәлгә ашыру өлкәсендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне төгәлләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык икенче утырышында 2023 елның 23 мартында кабул ителде

1921-VI ДС , 23.03.2023

«Россия Федерациясе Конституция Суды турында» Федераль конституциячел законның 18 статьясына үзгәреш кертү хакында» 293645-8 номерлы федераль конституциячел закон проекты турында (федераль законнарда кулланыла торган төшенчәләрне унификацияләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык икенче утырышында 2023 елның 23 мартында кабул ителде

1920-VI ДС , 23.03.2023

«Коррупциягә каршы көрәш турында» Федераль законга үзгәреш кертү хакында» 288225-8 номерлы федераль закон проекты турында (коррупциягә каршы көрәш турындагы законнарны камилләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык икенче утырышында 2023 елның 23 мартында кабул ителде

1919-VI ДС , 23.03.2023

Суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча Баш идарәсе эшчәнлеге турында мәгълүмат хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык икенче утырышында 2023 елның 23 мартында кабул ителде

1918-VI ДС , 23.03.2023

Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең 2022 елда үз эшчәнлеге нәтиҗәләре турында мәгълүматы хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык икенче утырышында 2023 елның 23 мартында кабул ителде

1917-VI ДС , 23.03.2023

Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасы каршындагы Яшьләр парламентында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы вәкиле турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык икенче утырышында 2023 елның 23 мартында кабул ителде

1916-VI ДС , 23.03.2023

Сирәк (орфан) авырулардан интегүче затларны дарулар белән тәэмин итү тәртибе турында Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасы Рәисе В.В. Володинга Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мөрәҗәгате хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык икенче утырышында 2023 елның 23 мартында кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International