Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

Датасы буенча тикшерү

630-VI ДС , 24.09.2020

«112» бердәм номеры буенча экстрен оператив хезмәтләр чакыруны тәэмин итү турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 1010252-7 номерлы федераль закон проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

629-VI ДС , 24.09.2020

«Россия Федерациясе Салым кодексының беренче һәм икенче өлешләренә Россия Федерациясенең бюджет, салым һәм таможня-тариф сәясәте төп юнәлешләренең аерым нигезләмәләрен гамәлгә ашыру өлешендә үзгәрешләр кертү турында» 1022670-7 номерлы федераль закон проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

628-VI ДС , 24.09.2020

«Россия Федерациясе Салым кодексының икенче өлешенә физик затларның салым чорында 5 миллион сумнан артып киткән керемнәренә салым салу өлешендә үзгәрешләр кертү турында» 1022669-7 номерлы федераль закон проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

627-VI ДС , 24.09.2020

«Россия Федерациясе Салым кодексының икенче өлешендәге 284 статьясына үзгәрешләр кертү турында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Хакасия Республикасы Югары Советының закон чыгару инициативасы хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

626-VI ДС , 24.09.2020

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты составындагы үзгәреш турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

625-VI ДС , 24.09.2020

Кулланучылар хокукларын яклау һәм кешенең имин тормышы өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсе мәгълүматы турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

624-VI ДС , 24.09.2020

«Татарстан Республикасы закон актлары аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» Татарстан Республикасы законы хакында (111-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

623-VI ДС , 24.09.2020

«Татарстан Республикасы закон актлары аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» 111-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

622-VI ДС , 24.09.2020

«Татарстан Республикасы Җир кодексының 9 һәм 25 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (109-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

621-VI ДС , 24.09.2020

«Татарстан Республикасы Җир кодексының 9 һәм 25 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 109-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International