Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

Датасы буенча тикшерү

1872-VI ДС, 22.02.2023

Татарстан Республикасында Цифрлаштыру елын үткәрү йомгаклары турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1871-VI ДС, 22.02.2023

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 32.4 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 285558-8 номерлы федераль закон проекты турында (конфискацияләнгән җиңел сәнәгать товарларын түләүсез тапшыру мөмкинлеге хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1870-VI ДС, 22.02.2023

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 3.5 һәм 20.30 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 279585-8 номерлы федераль закон проекты турында (ягулык-энергетика комплексы объектларының куркынычсызлыгын һәм террорчылыктан якланганлыгын тәэмин итү таләпләрен үтәмәгән өчен җаваплылыкны көчәйтү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1869-VI ДС, 22.02.2023

«Россия Федерациясе Җир кодексының 3911 статьясына үзгәреш кертү турында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Чиләбе өлкәсе Закон чыгару Собраниесе закон чыгару инициативасы хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1868-VI ДС, 22.02.2023

«Россия Федерациясе Җир кодексын гамәлгә кертү турында» Федераль законның 3 статьясына һәм «Торак төзелеше үсешенә ярдәм итү турында» Федераль законның 11 һәм 16.5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 263340-8 номерлы федераль закон проекты турында (торак-төзелеш кооперативына әгъза итеп алынырга мөмкин булган гражданнар категориясе исемлеген киңәйтү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1867-VI ДС, 22.02.2023

«Россия Федерациясе Торак кодексының 1611 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 272604-8 номерлы федераль закон проекты хакында (күпфатирлы йорт советы рәисенең күпфатирлы йорттагы милекчеләр мәнфәгатьләрен тәкъдим итү процедурасын гадиләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1866-VI ДС, 22.02.2023

«Дарулар әйләнеше турында» Федераль законның 53 һәм 67 статьяларына һәм «Эшчәнлекнең аерым төрләренә лицензия бирү турында» Федераль законның 1 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 284099-8 номерлы федераль закон проекты турында (халыкара патентлаштырылмаган «Этанол» исемле дару препаратларын җитештерү күләмен һәм аларның әйләнешен исәпкә алуны камилләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1865-VI ДС, 22.02.2023

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 289051-8 номерлы федераль закон проекты хакында (керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләрне тикшерүне уздыру тәртибен камилләштерү һәм белешмәләрнең тулылыгы өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1864-VI ДС, 22.02.2023

Балалар учреждениеләрендә педагогик эшчәнлек алып бару чоры балалар учреждениеләрендә педагогик эшчәнлек алып баручы затларга картлык буенча хезмәт пенсиясен вакытыннан алда билгеләү хокукы бирүче эш стажына кертелә торган вазыйфалар һәм учреждениеләр исемлегенә үзгәрешләр кертү турында Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе М.В. Мишустинга Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1863-VI ДС, 22.02.2023

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Социаль сәясәт комитетының 2019 елның сентябреннән 2023 елның февраленә кадәрге эш чоры өчен хисабы

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International