Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

Датасы буенча тикшерү

858-VI ДС, 18.02.2021

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты А.В. Прокофьев гарызнамәсе турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унтугызынчы утырышында 2020 елның 18 февралендә кабул ителде

857-VI ДС, 18.02.2021

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына йөкләмәләргә казначылык хезмәтләре күрсәтү, казна тәэмин ителеше һәм бюджет мониторингы өлешендә үзгәрешләр кертү турында» 1100181-7 номерлы федераль закон проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унтугызынчы утырышында 2020 елның 18 февралендә кабул ителде

856-VI ДС, 18.02.2021

«2020 елгы UEFA футбол буенча Европа чемпионаты күчерелүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясе Салым кодексының икенче өлешенә үзгәрешләр кертү турында» 1101029-7 номерлы федераль закон проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унтугызынчы утырышында 2020 елның 18 февралендә кабул ителде

855-VI ДС, 18.02.2021

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына дәүләт ихтыяҗларын һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алуларны гамәлгә ашыру тәртибен гадиләштерү һәм оптимизацияләү өлешендә үзгәрешләр кертү һәм Россия Федерациясе закон актлары аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» 1100997-7 номерлы федераль закон проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унтугызынчы утырышында 2020 елның 18 февралендә кабул ителде

854-VI ДС, 18.02.2021

«Россия Федерациясендә сәнәгать сәясәте турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 945370-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унтугызынчы утырышында 2020 елның 18 февралендә кабул ителде

853-VI ДС, 18.02.2021

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» Федераль законга һөнәри белем тармагында һөнәри стандартларны куллануны җайга салуны камилләштерү өлешендә үзгәрешләр кертү хакында» 1076089-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унтугызынчы утырышында 2020 елның 18 февралендә кабул ителде

852-VI ДС, 18.02.2021

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» Федераль законның 26 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 1078994-7 номерлы федераль закон проекты турында (югары уку йортларында күзәтчелек советларының вәкаләтләрен арттыру һәм попечительлек советларын булдыру үзенчәлекләре өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унтугызынчы утырышында 2020 елның 18 февралендә кабул ителде

851-VI ДС, 18.02.2021

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына медицина әйберләре әйләнеше мәсьәләләре буенча үзгәрешләр кертү турында» 1080292-7 номерлы федераль закон проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унтугызынчы утырышында 2020 елның 18 февралендә кабул ителде

850-VI ДС, 18.02.2021

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр әйләнешенә бәйле эшчәнлекне гамәлгә ашыру өлешендә үзгәрешләр кертү турында» 1078406-7 номерлы федераль закон проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унтугызынчы утырышында 2020 елның 18 февралендә кабул ителде

849-VI ДС, 18.02.2021

«Россия Федерациясендә гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү нигезләре турында» Федераль законның 8 статьясына үзгәреш кертү хакында» 1075492-7 номерлы федераль закон проекты турында (Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарының социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендәге вәкаләтләрен арттыру өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унтугызынчы утырышында 2020 елның 18 февралендә кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International