Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

Датасы буенча тикшерү

739-VI ДС, 26.11.2020

Хөкүмәт сәгате: «Татарстан Республикасында миграция сәясәте өлкәсендә башкарыла торган эш турында»

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

738-VI ДС, 26.11.2020

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексының 3.5, 8.32, 20.4 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 1036538-7 номерлы федераль закон проекты турында (янгын куркынычсызлыгын бозган өчен административ җаваплылыкны арттыру хакында)

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

737-VI ДС, 26.11.2020

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексына Россия Федерациясе тәнкыйди мәгълүмат инфраструктурасының иминлеген тәэмин итү өлкәсендә законнарны бозган өчен административ җаваплылык билгеләү өлешендә үзгәрешләр кертү хакында» 1048574-7 номерлы федераль закон проекты турында

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

736-VI ДС, 26.11.2020

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексының 23.27 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 1029432-7 номерлы федераль закон проекты хакында (су биологик ресурсларын саклауны камилләштерү максатларында)

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

735-VI ДС, 26.11.2020

«Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» Федераль законның 7 һәм 11 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 1030137-7 номерлы федераль закон проекты турында (дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм аларның вазыйфаи затлары тарафыннан гражданнарның һәм оешмаларның мөрәҗәгатьләрен карау тәртибен камилләштерү өлешендә)

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

734-VI ДС, 26.11.2020

«Җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар турында» Федераль законның 5 һәм 6 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 1040111-7 номерлы федераль закон проекты турында (маска киеп йөрү режимын үтәү мәҗбүри булган югары әзерлек режимы яисә гадәттән тыш хәл кертелгәндә гавами чарада катнашучыларга маска яисә башка индивидуаль саклану чаралары киеп йөрү хокукын бирү өлешендә)

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

733-VI ДС, 26.11.2020

«Балыкчылык һәм су биологик ресурсларын саклап калу турында» Федераль законның 26 статьясына үзгәреш кертү хакында» 1042427-7 номерлы федераль закон проекты турында (балыкчылык участогында су биологик ресурсларын чыгаруның (тотуның) минималь күләмен билгеләү өлешендә)

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

732-VI ДС, 26.11.2020

«Россия Федерациясе Урман кодексының 981 статьясына үзгәреш кертү турында» 1040722-7 номерлы федераль закон проекты хакында (урман кишәрлекләрен арендага алган намуссыз затлар һәм урман утыртмаларын сатып алучылар реестрын алып бару тәртибен хокукый җайга салудагы бушлыкны бетерү өлешендә)

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

731-VI ДС, 26.11.2020

«Дәүләт геном теркәү мәсьәләсе буенча Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 1048800-7 номерлы федераль закон проекты хакында (мәҗбүри рәвештә дәүләт геном теркәү уздырылырга тиешле затлар исемлеген киңәйтү өлешендә)

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде

730-VI ДС, 26.11.2020

«Россия Федерациясе субъектларында җәмәгать судьяларының гомуми саны һәм суд участокларының саны турында» Федераль законның 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» 1042553-7 номерлы федераль закон проекты турында (Краснодар краенда җәмәгать судьялары санын арттыру хакында)

2020 елның 26 ноябрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унҗиденче утырышында кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International