Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

Датасы буенча тикшерү

1059-VI ДС , 08.07.2021

2021 елның беренче яртыеллыгында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы эше турындагы мәгълүмат хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме өченче утырышында 2021 елның 8 июлендә кабул ителде

1058-VI ДС , 08.07.2021

«Россия Федерациясенең эчке су транспорты кодексына үзгәрешләр кертү турында» 1193650-7 номерлы федераль закон проекты хакында (эчке су юлларында суднолар йөреше иминлеген тәэмин итү турында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме өченче утырышында 2021 елның 8 июлендә кабул ителде

1057-VI ДС , 08.07.2021

«Транспорт иминлеге турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 1193622-7 номерлы федераль закон проекты турында (коммерциягә карамаган максатларда файдаланыла торган аз сыешлы судноларга карата транспорт иминлеген тәэмин итү, эзтабар этләрдән файдалану һәм транспорт инфраструктурасы объектларына, транспорт чараларына карата иминлек дәрәҗәләрен билгеләү өлкәсендәге законнар нигезләмәләрен төгәлләштерү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме өченче утырышында 2021 елның 8 июлендә кабул ителде

1056-VI ДС , 08.07.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 1197680-7 номерлы федераль закон проекты турында (белә торып җинаятьчел юл белән алынган акчалар яисә башка мөлкәт белән алыш-бирешләр яисә финанс операцияләре ясаган зат өчен алынган шушы акчалар яисә мөлкәт белән юридик зат мәнфәгатьләрендә мондый гамәлләр кылган өчен юридик затларга административ җаваплылык билгеләү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме өченче утырышында 2021 елның 8 июлендә кабул ителде

1055-VI ДС , 08.07.2021

«Россия Федерациясендә түләүсез юридик ярдәм турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 1199017-7 номерлы федераль закон проекты турында (дәүләтнеке булмаган түләүсез юридик ярдәм системасы субъектларының исемлеген киңәйтү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме өченче утырышында 2021 елның 8 июлендә кабул ителде

1054-VI ДС , 08.07.2021

«Хайваннарга карата җаваплы мөнәсәбәт турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законның 7 һәм 13 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 1184183-7 номерлы федераль закон проекты хакында (йорт хайваннарын тоту өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме өченче утырышында 2021 елның 8 июлендә кабул ителде

1053-VI ДС , 08.07.2021

«Азык-төлек продуктларының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы турында» Федераль законның 13 статьясына һәм «Мәгълүмат, мәгълүмат технологияләре турында һәм мәгълүматны яклау хакында» Федераль законның 151 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 1190171-7 номерлы федераль закон проекты хакында (Интернет сәүдә өлкәсендә азыкка кушыла торган биологик актив өстәмәләр белән дистанцион сәүдә итү өлкәсендәге тикшереп торуның һәм күзәтчелекнең нәтиҗәле механизмнарын билгеләү өлешендә законнар белән җайга салу максатларында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме өченче утырышында 2021 елның 8 июлендә кабул ителде

1052-VI ДС , 08.07.2021

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 1151171-7 номерлы федераль закон проекты турында (эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен туктату һәм хәбәрнамәләр реестрыннан белешмәләрне төшереп калдыру тәртибен төгәлләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме өченче утырышында 2021 елның 8 июлендә кабул ителде

1051-VI ДС , 08.07.2021

«Бөлгенлек (банкротлык) турында» Федераль законга кереме яшәү минимумы күләменнән артык булмаган гражданнарның судтан тыш банкротлык процедурасыннан файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлешендә үзгәрешләр кертү хакында» 1162228-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме өченче утырышында 2021 елның 8 июлендә кабул ителде

1050-VI ДС , 08.07.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 14.8 статьясына үзгәреш кертү хакында» 1184517-7 номерлы федераль закон проекты турында (персональ белешмәләрне бирүдән баш тарткан очракта кулланучы белән шартнамә төзүдән баш тарткан өчен административ җаваплылык билгеләү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме өченче утырышында 2021 елның 8 июлендә кабул ителде
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International