Дәүләт Советы карарлары

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары
Датасы буенча тикшерү

2459-VI ДС , 19.04.2024

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 576873-8 номерлы федераль закон проекты турында (территориаль оборона өлкәсендә таләпләрне бозган өчен җаваплылык билгеләү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

2458-VI ДС , 19.04.2024

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 3.5 һәм 8.3 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 571370-8 номерлы федераль закон проекты турында (пестицидлар һәм агрохимикатлар белән эш итү кагыйдәләрен бозган өчен административ җәзаны көчәйтү максатларында, шулай ук шундый административ хокук бозуны кабат кылган өчен җаваплылык билгеләү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

2457-VI ДС , 19.04.2024

«Ерак Төньяк районнарыннан һәм шуларга тиңләштерелгән җирләрдән китүче гражданнарга торак субсидияләре турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законның 2 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 596414-8 номерлы федераль закон проекты хакында (гражданнарга дәүләт торак сертификатларын бирүгә бәйле рәвештә барлыкка килә торган хокук мөнәсәбәтләрен хокукый җайга салуны камилләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

2456-VI ДС , 19.04.2024

«Россия Федерациясе Торак кодексының 171 һәм 182 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 571379-8 номерлы федераль закон проекты хакында (күпфатирлы йортлардагы торак урыннары милекчеләренә капиталь ремонтка кертемнәрне түләү өчен түләү документларын китерү ысулларын камилләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

2455-VI ДС , 19.04.2024

Күпфункцияле мәдәни үзәкләрнең, мәдәни үсеш үзәкләренең һәм мәдәният, ял итү учреждениеләренең структур бүлекчәләре булган китапханәләрнең һәм музейларның федераль бюджеттан субсидияләр бирү буенча сайлап алуларда катнашуы мәсьәләсе буенча Россия Федерациясе Мәдәният министры О.Б. Любимовага Карелия Республикасы Закон чыгару Собраниесе мөрәҗәгате турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

2454-VI ДС , 19.04.2024

Россия Федерациясе территориясендә массакүләм мәдәният, тамаша чараларын оештыру һәм үткәрү иминлеген тәэмин итү тәртибен регламентлаштыра торган Россия Федерациясе хокукый актларын эшләү мәсьәләсе буенча Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе М.В. Мишустинга Удмурт Республикасы Дәүләт Советы мөрәҗәгате турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

2453-VI ДС , 19.04.2024

«Дарулар әйләнеше турында» Федераль законның 522 статьясындагы 3 өлешенең гамәлдә булуын туктатып тору хакында» 555529-8 номерлы федераль закон проекты турында (дарулар әйләнешен җайга салу өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

2452-VI ДС , 19.04.2024

«Нәселле терлекчелек турында» Федераль законның 13 статьясына һәм «Нәселле терлекчелек турында» 2023 елның 4 августындагы 454-ФЗ номерлы Федераль законга һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законның 1 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 580773-8 номерлы федераль закон проекты хакында (нәселле терлекчелек өлкәсендә җайга салуны камилләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

2451-VI ДС , 19.04.2024

«Россия Федерациясендә товарлар турында мәгълүмат агрегаторларының сәүдә эшчәнлеген дәүләт җайга салуы хакында һәм «Россия Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләт җайга салуы нигезләре турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 568223-8 номерлы федераль закон проекты турында (товарлар турында мәгълүмат агрегаторлары эшчәнлеген хокукый җайга салуны кертү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде

2450-VI ДС , 19.04.2024

«Россия Федерациясендә товарлар турында мәгълүмат агрегаторларының сәүдә эшчәнлеген дәүләт җайга салуы хакында һәм «Россия Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләт җайга салуы нигезләре турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 568223-8 номерлы федераль закон проекты турында (товарлар турында мәгълүмат агрегаторлары эшчәнлеген хокукый җайга салуны кертү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының илле өченче утырышында 2024 елның 19 апрелендә кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International