Җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеген тәэмин итү турындагы законнарга үзгәрешләр кертелә

2021 елның 8 июле, пәнҗешәмбе, 11:14

Дәүләт Советы тарафыннан «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарның аерым категорияләре өчен җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлкәсендә аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 209-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты каралды. Закон проектын Торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты рәисе Александр Тыгин тәкъдим итте.

Парламент комитеты җитәкчесе билгеләп үткәнчә, федераль законнарда җайга салына торган яисә җайга салынмый торган тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртү каралган. «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарның аерым категорияләре өчен җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлкәсендә аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү турында»  Закон нигезендә гражданнарның ташламалы категорияләрен ташуга бәйле рәвештә тотылган транспорт оешмалары чыгымнары аларга муниципаль берәмлекләргә субвенцияләр рәвешендә җиткерелә торган Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән субсидияләр бирү юлы белән компенсацияләнә.

Дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен субвенцияләрнең гомуми күләме һәм муниципаль берәмлекләр арасында аны бүлү 123-ТРЗ номерлы Законга (кушымтада билгеләнгән субвенцияләр күләмен билгеләү методикасы нигезендә билгеләнә.

Методика җайга салынмый торган тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртү һәм багаж ташу очракларын исәпкә алмый. Тиешле методологик база булмау җайга салынмый торган тарифлар буенча ташучы ташучылар өчен субсидияләр күләмен билгеләргә мөмкинлек бирми.

Закон проекты Татарстан Республикасының тиешле муниципаль берәмлекләрендә җәмәгать транспортында йөрү өчен җайга салынмый торган тарифлар кулланылган очракта Татарстан Республикасы территориясендә җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлкәсендә дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан субвенцияләр бирүне актуальләштерүгә һәм аңа кертүгә юнәлдерелгән.

Парламент закон проектын тулаем кабул итте.

 

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International