Закон проектлары һәм аларны карау стадияләре

Алдан карау стадиясендә

«Татарстан Республикасында хезмәтне саклау турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы закон чыгару актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын танухакында» 2020 елның 15 декабрендәге 147-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты

Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты

Социаль сәясәт комитеты

Закон проектың кертү датасы

15.12.2020

Җаваплы комитет

Социаль сәясәт комитеты

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International