Закон проектлары һәм аларны карау стадияләре

Өченче укылышта кабул ителде

«Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законы һәм «Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 2021 елның 26 маендагы 194-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты

Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты

Закон проектың кертү датасы

26.05.2021

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International