Закон проектлары һәм аларны карау стадияләре

Өченче укылышта кабул ителде

«Татарстан Республикасы җәмәгать судьялары турында» Татарстан Республикасы Законының 6 һәм 7 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 2021 елның 01 июнендәге 198-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты

Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты

Законлылык һәм хокук тәртибе комитеты

Закон проектың кертү датасы

01.06.2021

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International