Закон проектлары һәм аларны карау стадияләре

Өченче укылышта кабул ителде

«Татарстан Республикасының аерым закон актлары үз көчләрен югалтуын тану турында» 2021 елның 07 июнендәге 199-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты

Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты

Закон проектың кертү датасы

07.06.2021

Җаваплы комитет

Социаль сәясәт комитеты

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International