Закон проектлары һәм аларны карау стадияләре

Алдан карау стадиясендә

«2022 елга, 2023 һәм 2024 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында » 2021 елның 04 октябрендәге 237-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты

Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты

Татарстан Республикасы Президенты

Закон проектың кертү датасы

04.10.2021

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International