Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза

Экспертиза төгәлләнде

«Татарстан Республикасында гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законының 25 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 2020 елның 20 октябрендәге 132-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты

Экспертиза срогы

21.10.2020-25.10.2020

Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты

Социаль сәясәт комитеты

Закон проектың кертү датасы

20.10.2020

Проект өчен җаваплы затның контактлары

Email: LM.Bekreneva@tatar.ru

Телефон(нар): +7 (843) 267-63-53

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International