Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза

Экспертиза төгәлләнде

«Физик культура һәм спорт турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2021 елның 12 февралендәге 164-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты

Экспертиза срогы

19.02.2021-25.02.2021

Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты

Социаль сәясәт комитеты

Закон проектың кертү датасы

12.02.2021

Проект өчен җаваплы затның контактлары

Email: Olga.Shakaraeva@tatar.ru

Телефон(нар): +7 (843) 267-64-67

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International