Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унбишенче утырышы

Утырышта кабул ителгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

599-VI ДС , 24.09.2020

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унбишенче утырышы көн тәртибе турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

600-VI ДС , 24.09.2020

Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил вазыйфасына билгеләп кую турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

601-VI ДС , 24.09.2020

Татарстан Республикасы Конституция суды судьясы Кузьмина Людмила Васильевнаның вәкаләтләрен туктату турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

602-VI ДС , 24.09.2020

Татарстан Республикасы Конституция суды судьясы Сәхиева Рәисә Габдулла кызының вәкаләтләрен туктату турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

603-VI ДС , 24.09.2020

Татарстан Республикасы Конституция суды судьясы Шакараев Артур Рафаэль улының вәкаләтләрен туктату турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

604-VI ДС , 24.09.2020

Хәйруллин Марат Мәкъсут улын Татарстан Республикасы Конституция суды судьясы вазыйфасына сайлап кую турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

605-VI ДС , 24.09.2020

Мусин Фәнис Сәхибетдин улын Татарстан Республикасы Конституция суды судьясы вазыйфасына сайлап кую турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

606-VI ДС , 24.09.2020

Удачина Гүзәл Любис кызын Татарстан Республикасы Конституция суды судьясы вазыйфасына сайлап кую турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

607-VI ДС , 24.09.2020

«Салым салуның гадиләштерелгән системасын кулланучы салым түләүчеләр өчен дифференциацияләнгән салым ставкаларын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 112-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

608-VI ДС , 24.09.2020

«Салым салуның гадиләштерелгән системасын кулланучы салым түләүчеләр өчен дифференциацияләнгән салым ставкаларын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (112-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

609-VI ДС , 24.09.2020

«Татарстан Республикасы Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү турында» 113-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

610-VI ДС , 24.09.2020

«Татарстан Республикасы Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (113-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

611-VI ДС , 24.09.2020

«2021 елга Татарстан Республикасында хезмәт базары үзенчәлекләрен чагылдыра торган региональ коэффициентны билгеләү турында» 115-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

612-VI ДС , 24.09.2020

«2021 елга Татарстан Республикасында хезмәт базары үзенчәлекләрен чагылдыра торган региональ коэффициентны билгеләү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (115-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

613-VI ДС , 24.09.2020

«Пенсиягә федераль социаль өстәмә күләмен билгеләү өчен 2021 елга Татарстан Республикасында пенсионерның яшәү минимумы күләмен билгеләү турында» 114-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

614-VI ДС , 24.09.2020

«Пенсиягә федераль социаль өстәмә күләмен билгеләү өчен 2021 елга Татарстан Республикасында пенсионерның яшәү минимумы күләмен билгеләү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (114-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

615-VI ДС , 24.09.2020

Мостафина Эльмира Мәҗит кызын Татарстан Республикасы Конституция суды Рәисе урынбасары итеп билгеләп кую турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

616-VI ДС , 24.09.2020

«2021 елга Татарстан Республикасында гомуми белем бирү оешмаларында һәм һөнәри белем бирү оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем, шулай ук өстәмә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау турында» 116-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

617-VI ДС , 24.09.2020

«2021 елга Татарстан Республикасында гомуми белем бирү оешмаларында һәм һөнәри белем бирү оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем, шулай ук өстәмә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау турында» Татарстан Республикасы законы хакында (116-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

618-VI ДС , 24.09.2020

«2021 елга Татарстан Республикасында мәктәпкәчә белемнең уку-укыту программаларын гамәлгә ашыра торган муниципаль мәгариф оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау турында» 117-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

619-VI ДС , 24.09.2020

«2021 елга Татарстан Республикасында мәктәпкәчә белемнең уку-укыту программаларын гамәлгә ашыра торган муниципаль мәгариф оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау турында» Татарстан Республикасы законы хакында (117-6 номерлы проект

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

620-VI ДС , 24.09.2020

«Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 110-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

621-VI ДС , 24.09.2020

«Татарстан Республикасы Җир кодексының 9 һәм 25 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 109-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

622-VI ДС , 24.09.2020

«Татарстан Республикасы Җир кодексының 9 һәм 25 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (109-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

623-VI ДС , 24.09.2020

«Татарстан Республикасы закон актлары аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» 111-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

624-VI ДС , 24.09.2020

«Татарстан Республикасы закон актлары аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» Татарстан Республикасы законы хакында (111-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

625-VI ДС , 24.09.2020

Кулланучылар хокукларын яклау һәм кешенең имин тормышы өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсе мәгълүматы турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

626-VI ДС , 24.09.2020

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты составындагы үзгәреш турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

627-VI ДС , 24.09.2020

«Россия Федерациясе Салым кодексының икенче өлешендәге 284 статьясына үзгәрешләр кертү турында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Хакасия Республикасы Югары Советының закон чыгару инициативасы хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

628-VI ДС , 24.09.2020

«Россия Федерациясе Салым кодексының икенче өлешенә физик затларның салым чорында 5 миллион сумнан артып киткән керемнәренә салым салу өлешендә үзгәрешләр кертү турында» 1022669-7 номерлы федераль закон проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

629-VI ДС , 24.09.2020

«Россия Федерациясе Салым кодексының беренче һәм икенче өлешләренә Россия Федерациясенең бюджет, салым һәм таможня-тариф сәясәте төп юнәлешләренең аерым нигезләмәләрен гамәлгә ашыру өлешендә үзгәрешләр кертү турында» 1022670-7 номерлы федераль закон проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде

630-VI ДС , 24.09.2020

«112» бердәм номеры буенча экстрен оператив хезмәтләр чакыруны тәэмин итү турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 1010252-7 номерлы федераль закон проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 24 сентябрендә кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International