Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының уналтынчы утырышы

Утырышта кабул ителгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

638-VI ДС, 29.10.2020

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының уналтынчы утырышы көн тәртибе турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

639-VI ДС , 29.10.2020

Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларын сайлау турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

640-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасында гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законының 25 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 132-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

641-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасында гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законының 25 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (132-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

642-VI ДС , 29.10.2020

«Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакында» 131-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

643-VI ДС , 29.10.2020

«Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакында» Татарстан Республикасы законы турында (131-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

644-VI ДС , 29.10.2020

«2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» 124-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

645-VI ДС , 29.10.2020

«2021 елга, 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» 125-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

646-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы кайбер закон актларының (закон актлары нигезләмәләренең) үз көчләрен югалтуын тану хакында» Татарстан Республикасы законы турында (80-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

647-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 110-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

648-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (110-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

649-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасы муниципаль районнарының һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнарына 2020 елгы Бөтенроссия халык санын алуны әзерләү һәм үткәрү буенча Россия Федерациясе вәкаләтләрен бирү турында» 118-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

650-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 128-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

651-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» Татарстан Республикасы Законына һәм Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 129-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

652-VI ДС , 29.10.2020

«Пенсиягә федераль социаль өстәмә күләмен билгеләү өчен 2021 елга Татарстан Республикасында пенсионерның яшәү минимумы күләмен билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» 134-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

653-VI ДС , 29.10.2020

«Пенсиягә федераль социаль өстәмә күләмен билгеләү өчен 2021 елга Татарстан Республикасында пенсионерның яшәү минимумы күләмен билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (134-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

654-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында» Татарстан Республикасы Законының 9 статьясына үзгәреш кертү хакында» 135-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

655-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында» Татарстан Республикасы Законының 9 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (135-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

656-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 136-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

657-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (136-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

658-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 130-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

659-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (130-6 номерлы проект

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

660-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасы территориясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законының 28 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 126-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

661-VI ДС , 29.10.2020

«Җир асты байлыклары турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 119-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

662-VI ДС , 29.10.2020

«Авыл хуҗалыгы җирләренең уңдырышлылыгы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 123-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

663-VI ДС , 29.10.2020

«Авыл хуҗалыгы җирләренең уңдырышлылыгы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (123-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

664-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү һәм «Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының үз көчен югалтуын тану турында» 120-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

665-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү һәм «Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының үз көчен югалтуын тану турында» Татарстан Республикасы законы хакында (120-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

666-VI ДС , 29.10.2020

«Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексына һәм «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен бирү хакында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 102-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

667-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү һәм «Тәмәкесез никотинлы продукцияне, никотин кертү электрон системаларын балигъ булмаганнарга сатуны тыю турында һәм Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының үз көчен югалтуын тану турында» 121-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

668-VI ДС , 29.10.2020

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү һәм «Тәмәкесез никотинлы продукцияне, никотин кертү электрон системаларын балигъ булмаганнарга сатуны тыю турында һәм Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының үз көчен югалтуын тану турында» Татарстан Республикасы законы хакында (121-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

669-VI ДС , 29.10.2020

«Физик культура һәм спорт турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 133-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

670-VI ДС , 29.10.2020

«Физик культура һәм спорт турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (133-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

671-VI ДС , 29.10.2020

«Фән һәм фәнни эшчәнлек турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 127-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

672-VI ДС , 29.10.2020

«Фән һәм фәнни эшчәнлек турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (127-6 номерлы проект)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

673-VI ДС , 29.10.2020

Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан Республикасы буенча идарәсе эшчәнлеге турында мәгълүмат хакында

674-VI ДС , 29.10.2020

«Россия Федерациясе Торак кодексына үзгәрешләр кертү турында» 983724-7 номерлы федераль закон проекты хакында (торак милекчеләре ширкәте конференциясе институтын гамәлгә кертү өлешендә)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

675-VI ДС , 29.10.2020

«Россия Федерациясе Торак кодексының 57 статьясына үзгәреш кертү турында» 991858-7 номерлы федераль закон проекты хакында (гражданның язма ризалыгы белән башка торак пункт чикләрендә торак урын бирү мөмкинлеген билгеләү өлешендә)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

676-VI ДС , 29.10.2020

«Россия Федерациясе Торак кодексының 157 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 1025645-7 номерлы федераль закон проекты хакында (коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен түләүне исәпләп чыгару тәртибен бозган өчен торак йорт милекчесе алдындагы җаваплылыкны билгеләү өлешендә)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

677-VI ДС , 29.10.2020

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 4.1 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 1008818-7 номерлы федераль закон проекты турында (административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе субъекты законының тиешле статьясында (статьясы өлешендә) билгеләнгән административ штрафның минималь күләменнән кимрәк күләмдәге административ җәза билгеләү мөмкинлеге хакында)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

678-VI ДС , 29.10.2020

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына ветеринария өлкәсендә җаваплылыкны көчәйтү өлешендә үзгәрешләр кертү хакында» 1021310-7 номерлы федераль закон проекты турында (ветеринария өлкәсендә кылган хокук бозулар өчен административ җаваплылыкны камилләштерү хакында)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

679-VI ДС , 29.10.2020

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 1023005-7 номерлы федераль закон проекты турында (файдалануы чикләнгән мәгълүматны тараткан өчен административ җаваплылыкны көчәйтү хакында)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

680-VI ДС , 29.10.2020

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына бюджетара трансфертлар бирүне хокукый җайга салуны камилләштерү максатларында үзгәрешләр кертү турында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Мурманск өлкә Думасының закон чыгару инициативасы хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

681-VI ДС , 29.10.2020

«Россия Федерациясе субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең контроль-хисап органнарын оештыруның һәм аларның эшчәнлегенең гомуми принциплары турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 1027267-7 номерлы федераль закон проекты турында (тышкы дәүләт (муниципаль) финанс контроле органнары эшчәнлеген хокукый җайга салуны камилләштерү максатларында)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

682-VI ДС , 29.10.2020

«Россия Федерациясе Гаилә кодексының 6 һәм 165 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 1036249-7 номерлы федераль закон проекты хакында (Россия Федерациясе Конституциясенең өстенлеге турында)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

683-VI ДС , 29.10.2020

«Иминият пенсияләре турында» Федераль законга һәм «Тупланма пенсия турында» Федераль законга иминият һәм тупланма пенсияләр түләүгә контрольне көчәйтү өлешендә үзгәрешләр кертү хакында» 1036457-7 номерлы федераль закон проекты турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

684-VI ДС , 29.10.2020

«Хезмәт шартларын махсус бәяләү турында» Федераль законның 8 һәм 11 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 1034649-7 номерлы федераль закон проекты турында (декларацияләнә торган эш урыннарында хезмәт шартлары үзгәрмәгән очракта, хезмәт шартларын махсус бәяләүне үткәрмәскә мөмкинлек бирә торган декларациянең гамәлдә булуын чикләнмәгән вакытка билгеләү өлешендә)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

685-VI ДС , 29.10.2020

«Россия Федерациясендә бала хокукларының төп гарантияләре турында» Федераль законның 13 статьясына үзгәреш кертү хакында» 1025646-7 номерлы федераль закон проекты турында (туклануны, физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүләрне оештыру, укучыларның иминлеген тәэмин итү максатларында күчемсез мөлкәтне арендалау, аннан түләүсез файдалану шартнамәсен төзүнең тискәре нәтиҗәләрен югары белем бирү дәүләт һәм муниципаль мәгариф оешмаларын гамәлгә куючылар тарафыннан бәяләүне үткәрү буенча таләпләрдән чыгарма турында)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде

686-VI ДС , 29.10.2020

«Балаларны аларның сәламәтлегенә һәм үсешенә зыян китерә торган мәгълүматтан яклау турында» Федераль законның 17 статьясына үзгәреш кертү хакында» 1031881-7 номерлы федераль закон проекты турында (мәгълүмат продукциясенә экспертиза үткәрүне гамәлгә ашыручы экспертларны, экспертиза оешмаларын аккредитацияләү процедурасы өлешендә)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2020 елның 29 октябрендә кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International