Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышы

Утырышта кабул ителгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

744-VI ДС, 23.12.2020

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышы көн тәртибе турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

745-VI ДС, 23.12.2020

Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларын сайлау турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

746-VI ДС, 23.12.2020

Татарстан Республикасы җәмәгать судьясы вазыйфаларын башкару турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

747-VI ДС, 23.12.2020

Мөҗипова Гөлнара Альберт кызының Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

748-VI ДС, 23.12.2020

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты составындагы үзгәреш турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

749-VI ДС, 23.12.2020

«2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 149-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

750-VI ДС, 23.12.2020

«2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (149-6 номерлы проект)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

751-VI ДС, 23.12.2020

«2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 151-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

752-VI ДС, 23.12.2020

«2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (151-6 номерлы проект)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

753-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасы территориясендә салым салуның патент системасын кертү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 154-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

754-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасы территориясендә салым салуның патент системасын кертү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (154-6 номерлы проект)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

755-VI ДС, 23.12.2020

«Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында» 144-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

756-VI ДС, 23.12.2020

«Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (144-6 номерлы проект)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

757-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 128-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

758-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (128-6 номерлы проект)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

759-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» Татарстан Республикасы Законына һәм Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 129-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

760-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» Татарстан Республикасы Законына һәм Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (129-6 номерлы проект)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

761-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 146-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

762-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (146-6 номерлы проект)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

763-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 150-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

764-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (150-6 номерлы проект)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

765-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» Татарстан Республикасы Законының 8 статьясына үзгәреш кертү хакында» 142-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

766-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» Татарстан Республикасы Законының 8 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (142-6 номерлы проект)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

767-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 143-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

768-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (143-6 номерлы проект)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

769-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасы Җир кодексының 21 статьясына үзгәреш кертү турында» 152-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

770-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасы Җир кодексының 21 статьясына үзгәреш кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (152-6 номерлы проект)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

771-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасында шәһәр җирлекләренең җирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары арасында дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләрен бирү вәкаләтләрен яңадан бүлү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына һәм «Татарстан Республикасы муниципаль районнарының җирле үзидарә органнарына дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләрен бирү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 153-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

772-VI ДС, 23.12.2020

«Татарстан Республикасында шәһәр җирлекләренең җирле үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары арасында дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләрен бирү вәкаләтләрен яңадан бүлү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына һәм «Татарстан Республикасы муниципаль районнарының җирле үзидарә органнарына дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләрен бирү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (153-6 номерлы проект)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

773-VI ДС, 23.12.2020

2021 елга Татарстан Республикасы Дәүләт Советында закон проекты эшенең якынча планы турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

774-VI ДС, 23.12.2020

2021 елга Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Россия Федерациясе субъектлары, башка дәүләтләр парламентлары һәм халыкара парламент оешмалары белән хезмәттәшлегенең якынча планы турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

775-VI ДС, 23.12.2020

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламентына үзгәрешләр кертү турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

776-VI ДС, 23.12.2020

«Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга ярдәм фонды турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

777-VI ДС, 23.12.2020

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» Федераль законның 16 статьясына үзгәреш кертү хакында» 1052643-7 номерлы федераль закон проекты турында (муниципаль хезмәткә урнашканда тапшырыла торган белешмәләрне төгәлләштерү өлешендә)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

778-VI ДС, 23.12.2020

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 1065287-7 номерлы федераль закон проекты хакында (чит дәүләт гражданлыгы булуга йә чит дәүләт территориясендә даими яшәү хокукына ия булуга бәйле рәвештә дәүләт вазыйфаларын, муниципаль вазыйфаларны, башка вазыйфаларны биләүгә чикләүләр өлешендә)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

779-VI ДС, 23.12.2020

«Этил спирты, алкоголь продукциясе һәм спиртлы продукция җитештерүне һәм аларның әйләнешен дәүләт тарафыннан җайга салу турында һәм алкоголь продукциясен куллануны (эчүне) чикләү хакында» Федераль законга үзгәрешләр кертү турында» 1058461-7 номерлы федераль закон проекты хакында (этил спирты җитештерү өчен төп технологик җиһазга карата җитештерү куәтеннән минималь файдалану нормаларын куллану тәртибен камилләштерү өлешендә)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

780-VI ДС, 23.12.2020

«Россия Федерациясе Торак кодексын гамәлгә кертү турында» Федераль законга үзгәреш кертү хакында» 1045025-7 номерлы федераль закон проекты турында (Россия Федерациясе Торак кодексына үзгәрешләр кертү тәртибен төгәлләштерү өлешендә)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

781-VI ДС, 23.12.2020

«Россия Федерациясе Су кодексының 65 статьясына үзгәреш кертү турында» 1057393-7 номерлы федераль закон проекты хакында (су законнары, балыкчылык һәм су биологик ресурсларын саклау турындагы законнар нормаларын яр буе саклау полосасының киңлеген билгеләү өлешендә синхронлаштыру максатларында)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

782-VI ДС, 23.12.2020

«Хайваннарга карата җаваплы мөнәсәбәт турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законга үзгәрешләр кертү турында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Пермь крае Закон чыгару Собраниесенең закон чыгару инициативасы хакында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

783-VI ДС, 23.12.2020

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 1050733-7 номерлы федераль закон проекты турында (Халыкара хәрби трибуналның хөкеме белән билгеләнгән фактларны инкарь итүче мәгълүматны тараткан, шулай ук Икенче бөтендөнья сугышы елларындагы СССР эшчәнлеге хакында күрәләтә ялган мәгълүматны гавами рәвештә тараткан өчен административ җаваплылык билгеләү өлешендә)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

784-VI ДС, 23.12.2020

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 24.5 статьясына үзгәреш кертү хакында» 1060586-7 номерлы федераль закон проекты турында (административ хокук бозу турында эш буенча производствоны туктату нигезләре исемлеген төгәлләштерү хакында)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

785-VI ДС, 23.12.2020

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 6.31 статьясына үзгәреш кертү хакында» 1057601-7 номерлы федераль закон проекты турында (кан һәм аның компонентлары донорлыгы хакындагы законнарны бозган өчен административ җаваплылыкны төгәлләштерү максатларында)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

786-VI ДС, 23.12.2020

«Россия Федерациясе Хезмәт кодексына үзгәрешләр кертү турында» 1065309-7 номерлы федераль закон проекты хакында (аерым категориядәге хезмәткәрләр өчен аларда чит дәүләт гражданлыгы булуга йә чит дәүләт территориясендә даими яшәү хокукы булуга бәйле рәвештә чикләүләр өлешендә)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

787-VI ДС, 23.12.2020

«Россия Федерациясе Салым кодексының беренче һәм икенче өлешләренә үзгәрешләр кертү турында» 1065710-7 номерлы федераль закон проекты хакында (цифрлы валютага салым салу өлешендә)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

788-VI ДС, 23.12.2020

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү турында» 1066424-7 номерлы федераль закон проекты хакында (капитал салуларны яклау һәм кызыксындыру турындагы килешүләрне үтәү кысаларында юридик затларга бюджеттан субсидияләр бирү хакында озак сроклы килешүләр төзү шартларын төгәлләштерү өлешендә)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

789-VI ДС, 23.12.2020

«Россия Федерациясе Салым кодексының икенче өлешендәге 33333 статьясына үзгәреш кертү турында» 1070042-7 номерлы федераль закон проекты хакында (азык кушылмаларын дәүләт теркәвенә алу өчен дәүләт пошлинасы күләмен билгеләү өлешендә)

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

790-VI ДС, 23.12.2020

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Х.Г. Миргалимов, Ф.М. Сафин гарызнамәсе турында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде

791-VI ДС, 23.12.2020

2020 елда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы эше турында мәгълүмат хакында

2020 елның 23 декабрендәге алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының унсигезенче утырышында кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International