Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышы

Утырышта кабул ителгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

915-VI ДС, 23.04.2021

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышы көн тәртибе турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

916-VI ДС, 23.04.2021

Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларын сайлау турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

917-VI ДС, 23.04.2021

Татарстан Республикасы җәмәгать судьясы вазыйфаларын башкару турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

918-VI ДС, 23.04.2021

2020 елда Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары эшчәнлеге турында хисап хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

919-VI ДС, 23.04.2021

«Татарстан Республикасында органик продукция җитештерүне үстерү турында» 145-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

920-VI ДС, 23.04.2021

«Татарстан Республикасында органик продукция җитештерүне үстерү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (145-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

921-VI ДС, 23.04.2021

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законының 20 һәм 35 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 182-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

922-VI ДС, 23.04.2021

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законының 20 һәм 35 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (182-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

923-VI ДС, 23.04.2021

«Муниципаль вазыйфаларны, контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын биләүне дәгъвалаучы гражданнар һәм муниципаль вазыйфаларны, контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын биләүче затлар тарафыннан тапшырылган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү турында» Татарстан Республикасы Законының 7 һәм 8 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 177-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

924-VI ДС, 23.04.2021

«Муниципаль вазыйфаларны, контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын биләүне дәгъвалаучы гражданнар һәм муниципаль вазыйфаларны, контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын биләүче затлар тарафыннан тапшырылган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү турында» Татарстан Республикасы Законының 7 һәм 8 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (177-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

925-VI ДС, 23.04.2021

«Татарстан Республикасы территориясендә салым салуның патент системасын кертү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 185-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

926-VI ДС, 23.04.2021

«Татарстан Республикасы территориясендә салым салуның патент системасын кертү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (185-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

927-VI ДС, 23.04.2021

«Салым салуның гадиләштерелгән системасын кулланучы салым түләүчеләр өчен салым ставкаларын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 11 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 180-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

928-VI ДС, 23.04.2021

«Салым салуның гадиләштерелгән системасын кулланучы салым түләүчеләр өчен салым ставкаларын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 11 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (180-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

929-VI ДС, 23.04.2021

«Транспорт салымы турында» Татарстан Республикасы Законының 6 статьясына үзгәреш кертү хакында» 178-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

930-VI ДС, 23.04.2021

«Транспорт салымы турында» Татарстан Республикасы Законының 6 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (178-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

931-VI ДС, 23.04.2021

«Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәреш кертү хакында» 179-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

932-VI ДС, 23.04.2021

«Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (179-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

933-VI ДС, 23.04.2021

«Татарстан Республикасы дәүләт торак фондыннан һәм муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына һәм «Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре буенча гражданнарның торак урыннары алу хокукларын гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 181-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

934-VI ДС, 23.04.2021

«Татарстан Республикасы Гаилә кодексының 4 статьясына үзгәреш кертү турында» 184-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

935-VI ДС, 23.04.2021

«Татарстан Республикасы Гаилә кодексының 4 статьясына үзгәреш кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (184-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

936-VI ДС, 23.04.2021

«Торак шартларын яхшыртуда яшь гаиләләргә дәүләт ярдәме турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» 187-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

937-VI ДС, 23.04.2021

«Торак шартларын яхшыртуда яшь гаиләләргә дәүләт ярдәме турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (187-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

938-VI ДС, 23.04.2021

«Яшьләр һәм Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәте турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 188-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

939-VI ДС, 23.04.2021

«Яшьләр һәм Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәте турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (188-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

940-VI ДС, 23.04.2021

«Мәгариф турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 176-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

941-VI ДС, 23.04.2021

«Мәгариф турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (176-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

942-VI ДС, 23.04.2021

«Мәдәният турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 28 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 186-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

943-VI ДС, 23.04.2021

«Мәдәният турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 28 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (186-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

944-VI ДС, 23.04.2021

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының аерым комитетлары составларындагы үзгәрешләр турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

945-VI ДС, 23.04.2021

«Цифрлы финанс активлары, цифрлы валюта турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 1133046-7 номерлы федераль закон проекты хакында (аерым категориядәге затларга цифрлы финанс активлары турындагы белешмәләрне декларацияләү бурычын билгеләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

946-VI ДС, 23.04.2021

«Банклар һәм банк эшчәнлеге турында» Федераль законның 26 статьясына һәм «Коррупциягә каршы көрәш турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 1133091-7 номерлы федераль закон проекты турында (вәкаләтләрне гамәлгә ашыруга бәйле рәвештә керемнәр турында, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр хакында белешмәләр тапшыру бурычы булган вазыйфаны биләүче (вазыйфада эшләүче) зат акчаларның законлы алынуын раслый торган белешмәләрне тапшырмаганда, аларны Россия Федерациясе кеременә кире кайтару механизмын билгеләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

947-VI ДС, 23.04.2021

«Психиатрия ярдәме һәм аны күрсәткәндә гражданнар хокукларының гарантияләре турында» Россия Федерациясе Законына һәм «Җинаятьләр кылуда шикләнгән һәм гаепләнгән затларны сак астында тоту турында» Федераль законның 24 статьясына хөкем чарасы буларак сак астына алу билгеләнгән затны стационар шартларда психиатрия ярдәме күрсәтүче медицина оешмасында тоту тәртибен билгеләү өлешендә үзгәрешләр кертү хакында» 1132361-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

948-VI ДС, 23.04.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына гражданнар сәламәтлегенә йорт хайваннары китергән зыян өчен йорт хайваннары хуҗаларына административ җаваплылык билгеләү өлешендә үзгәрешләр кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Кемерово өлкәсе – Кузбасс Закон чыгару Собраниесенең закон чыгару инициативасы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

949-VI ДС, 23.04.2021

«Инвалид балаларны, балачактан I төркем инвалидларны һәм I төркем инвалидларны караучы затларга айлык түләүләр турында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Севастополь шәһәре Закон чыгару Собраниесенең закон чыгару инициативасы хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

950-VI ДС, 23.04.2021

«Инвалид балаларны, балачактан I төркем инвалидларны һәм I төркем инвалидларны караучы затларга айлык түләүләр турында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Хабаровск крае Закон чыгару Думасының закон чыгару инициативасы хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

951-VI ДС, 23.04.2021

«Россия Федерациясе Салым кодексының икенче өлешендәге 33333 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 1130098-7 номерлы федераль закон проекты хакында (юридик әһәмиятле аерым гамәлләр өчен дәүләт пошлинасын билгеләү турында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

952-VI ДС, 23.04.2021

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына Россия Федерациясе субъектлары бюджетларыннан җирле бюджетларга бюджетара трансфертлар бирүгә кагылышлы өлештә үзгәрешләр кертү турында» 1133539-7 номерлы федераль закон проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

953-VI ДС, 23.04.2021

«Россия Федерациясе Салым кодексының беренче өлешенә салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре түләү (күчерү) тәртибен камилләштерүгә бәйле рәвештә үзгәрешләр кертү турында» 1141868-7 номерлы федераль закон проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

954-VI ДС, 23.04.2021

«Россия Федерациясе Бюджет кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү һәм 2021 елда Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларын үтәү үзенчәлекләрен билгеләү турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 1143296-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

955-VI ДС, 23.04.2021

«Россия Федерациясендә социаль-икътисадый үсеше алдан билгеләнә торган территорияләр турында» Федераль законга һәм «Владивосток ирекле порты турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 1135408-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

956-VI ДС, 23.04.2021

«Кулланучылар хокукларын яклау турында» Россия Федерациясе Законына һәм «Бәхәсләрне арадашчы катнашында җайга салу альтернатив процедурасы (медиация процедурасы) турында» Федераль законга бәхәсләрне җайга салу альтернатив онлайн-механизмнары системасын үстерү өчен хокукый нигез булдыру өлешендә үзгәрешләр кертү хакында» 1138398-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

957-VI ДС, 23.04.2021

Нурмөхәммәтов Фәнис Вәгыйз улының Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде

958-VI ДС, 23.04.2021

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты составындагы үзгәреш турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме беренче утырышында 2021 елның 23 апрелендә кабул ителде
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International