Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышы

Утырышта кабул ителгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

1195-VI ДС , 25.11.2021

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышы көн тәртибе турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1196-VI ДС , 25.11.2021

Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларын сайлау турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1197-VI ДС , 25.11.2021

«2022 елга, 2023 һәм 2024 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» 238-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1198-VI ДС , 25.11.2021

«2022 елга, 2023 һәм 2024 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы законы турында (238-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1199-VI ДС , 25.11.2021

«2022 елга, 2023 һәм 2024 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» 237-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1200-VI ДС , 25.11.2021

«2022 елга, 2023 һәм 2024 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы законы хакында (237-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1201-VI ДС , 25.11.2021

Зеленодольск шәһәренә Россия Федерациясенең «Хезмәт батырлыгы шәһәре» мактаулы исемен бирү турында Россия Федерациясе Президенты В.В. Путинга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы үтенечнамәсе хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1202-VI ДС , 25.11.2021

«Халыкның санитария-эпидемиология иминлеге турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 17357-8 номерлы федераль закон проекты турында (яңа коронавирус инфекциясе таралуны булдырмау максатларында кайбер чикләү чараларын кертү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1203-VI ДС , 25.11.2021

«Россия Федерациясе субъектларында гавами хакимият оештыруның гомуми принциплары турында» 1256381-7 номерлы федераль закон проектына төзәтмәләр хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1204-VI ДС , 25.11.2021

«Татарстан Республикасы Сайлау кодексына һәм Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 206-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1205-VI ДС , 25.11.2021

«Татарстан Республикасы Сайлау кодексына һәм Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (206-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1206-VI ДС , 25.11.2021

«Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 231-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1207-VI ДС , 25.11.2021

«Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (231-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1208-VI ДС , 25.11.2021

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы закон актлары аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» 239-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1209-VI ДС , 25.11.2021

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы закон актлары аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» Татарстан Республикасы законы хакында (239-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1210-VI ДС , 25.11.2021

«Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өлкәсендә, шулай ук торак-төзелеш кооперативларының күпфатирлы йортны төзү өчен кооператив әгъзаларының акчаларын җәлеп итүгә бәйле эшчәнлеге өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» 245-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1211-VI ДС , 25.11.2021

«Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өлкәсендә, шулай ук торак-төзелеш кооперативларының күпфатирлы йортны төзү өчен кооператив әгъзаларының акчаларын җәлеп итүгә бәйле эшчәнлеге өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (245-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1212-VI ДС, 25.11.2021

«Татарстан Республикасында умартачылыкны үстерү өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» 236-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1213-VI ДС , 25.11.2021

«Татарстан Республикасында умартачылыкны үстерү өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы законы хакында (236-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1214-VI ДС , 25.11.2021

«Татарстан Республикасы Экология кодексына үзгәрешләр кертү турында» 246-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1215-VI ДС , 25.11.2021

«Татарстан Республикасы Экология кодексына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (246-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1216-VI ДС , 25.11.2021

«Янгын куркынычсызлыгы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 248-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1217-VI ДС , 25.11.2021

«Янгын куркынычсызлыгы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (248-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1218-VI ГС , 25.11.2021

2022 елга Татарстан Республикасы Дәүләт Советында закон проекты эшенең якынча планы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1219-VI ДС , 25.11.2021

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Вострикова Светлана Анатольевнаны профессиональ даими нигездә эшләү өчен сайлау турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1220-VI ДС , 25.11.2021

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты составындагы үзгәрешләр турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1221-VI ДС , 25.11.2021

2020 елда Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыру барышы турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты доклады хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1222-VI ДС , 25.11.2021

Татарстан таможнясы эшчәнлеге турында мәгълүмат хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1223-VI ДС , 25.11.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына экскурсоводлар (гидлар), гидлар-тәрҗемәчеләр һәм озатып йөрүче инструкторлар эшчәнлеген хокукый җайга салу өлешендә үзгәрешләр кертү хакында» 1212915-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1224-VI ДС , 25.11.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 1245543-7 номерлы федераль закон проекты турында (җитештерү һәм куллану калдыклары белән территорияләрне пычратуга бәйле хокук бозулар өчен административ җаваплылыкны арттыру хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1225-VI ДС , 25.11.2021

«Ау турында һәм аучылык ресурсларын саклап калу хакында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 10309-8 номерлы федераль закон проекты турында (аучылык минимумы таләпләрен өйрәнү бурычын беркетү максатларында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1226-VI ДС , 25.11.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 8.32 статьясына үзгәреш кертү хакында» 9732-8 номерлы федераль закон проекты турында (урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозган өчен административ җаваплылыкны һәм җинаять җаваплылыгын аерып карау өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1227-VI ДС , 25.11.2021

«Янгын куркынычсызлыгы турында» Федераль законның 16 статьясына үзгәреш кертү хакында» 9761-8 номерлы федераль закон проекты турында (Россия Федерациясе Хөкүмәтенә янгынга каршы федераль хезмәтнең территориаль бүлекчәләре урнашкан торак пунктлар исемлеген раслау вәкаләтләрен бирү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1228-VI ДС , 25.11.2021

«Россия Федерациясе гражданнарының Россия Федерациясе чикләре эчендә ирекле күчеп йөрү, яшәү һәм тору урынын сайлау хокукы турында» Федераль законның 3 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 1249322-7 номерлы федераль закон проекты турында (гражданның тиешле теркәве булмаган очракта «тору урыны» төшенчәсен төгәлләштерү турында һәм күрсәтелгән урынны мондый очрак өчен төрле юридик фактлар нигезендә суд тәртибендә билгеләү мөмкинлеге хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1229-VI ДС , 25.11.2021

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 543-8 номерлы федераль закон проекты турында (гарантияле тәэмин итүчеләр һәм челтәр оешмалары тарафыннан электр энергиясен исәпкә алу приборларын урнаштыруны башкару йөкләмәләрен үтәмәгән өчен административ җаваплылыкны төгәлләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1230-VI ДС , 25.11.2021

«Ветераннар турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 3060-8 номерлы федераль закон проекты турында (Чечен Республикасында һәм кораллы конфликт зонасына кертелгән аңа чиктәш Россия Федерациясе территорияләрендә кораллы конфликт шартларында һәм Төньяк Кавказ регионы территориясендә контртеррористик операцияләр барышында хезмәт вазыйфаларын башкарган Россия Федерациясе прокуратура органнары прокурорларына һәм тикшерүчеләренә, Россия Федерациясе Тикшерү комитеты хезмәткәрләренә хәрби хәрәкәтләр ветераны статусын бирү һәм тиешле социаль ярдәм чараларын билгеләү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1231-VI ДС , 25.11.2021

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» Федераль законның 71 статьясына үзгәреш кертү хакында» 5463-8 номерлы федераль закон проекты турында (хәрби хәрәкәтләр барышында һәлак булган яисә имгәнүләрдән үлгән хәрби хәрәкәтләр ветераннарының балаларына билгеләнгән квота чикләрендә югары уку йортларына укырга кабул ителү хокукы бирү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1232-VI ДС , 25.11.2021

«Россия Федерациясе Бюджет кодексының 50 һәм 56 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 11602-8 номерлы федераль закон проекты хакында (тәмәке продукциясенә акцизлардан салым керемнәрен 50 процент норматив буенча Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына кертү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1233-VI ДС , 25.11.2021

«Россия Федерациясендә мәҗбүри медицина иминияте турында» Федераль законның 26 һәм 38 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Ярославль өлкә Думасы закон чыгару инициативасы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1234-VI ДС , 25.11.2021

«Россия Федерациясе Салым кодексының беренче өлешендәге 13 статьясына һәм икенче өлешенә үзгәрешләр кертү турында» 10375-8 номерлы федераль закон проекты хакында (хайваннар дөньясы объектларыннан файдаланган өчен җыем түләтүнең аерым мәсьәләләре өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1235-VI ДС, 25.11.2021

«Россия Федерациясе Салым кодексының беренче өлешендәге 84 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 15841-8 номерлы федераль закон проекты хакында (физик затларны салым органнарында исәпкә кую тәртибен камилләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1236-VI ДС , 25.11.2021

«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 9703-8 номерлы федераль закон проекты турында (кече һәм урта эшкуарлык субъектларының товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуларда потенциаль катнашуы максатларында аларны үстерү программаларын гамәлгә ашыруны тәэмин итүдә заказчыларның хокукларын билгеләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1237-VI ДС , 25.11.2021

«Россия Федерациясендә сәүдә-сәнәгать палаталары турында» Россия Федерациясе Законының 15 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 6598-8 номерлы федераль закон проекты турында (Россия Федерациясе Сәүдә-сәнәгать палатасына шартнамәләрдәге каршы торып булмый торган хәлләрне таныклау тәртибен тәэмин итү вәкаләтләрен бирү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1238-VI ДС , 25.11.2021

«Конкуренцияне яклау турында» Федераль законга һәм «Россия Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләт тарафыннан җайга салу нигезләре турында» Федераль законның 1 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 9719-8 номерлы федераль закон проекты турында (хуҗалык итүче субъектлар эшләгән акчаларның чик күрсәткечләрен монополиягә каршы контрольне киметү максатларында арттыру өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде

1239-VI ДС , 25.11.2021

Татарстан Республикасында халык сәнгать һөнәрләрен саклап калу, өйрәнү һәм үстерү турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышында 2021 елның 25 ноябрендә кабул ителде
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International