Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышы

Утырышта кабул ителгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

1512-VI ДС , 14.07.2022

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышы көн тәртибе турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1513-VI ДС , 14.07.2022

Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларын сайлау турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1514-VI ДС , 14.07.2022

«2022 елга, 2023 һәм 2024 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 316-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1515-VI ДС , 14.07.2022

«2022 елга, 2023 һәм 2024 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (316-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1516-VI ДС , 14.07.2022

«2022 елга, 2023 һәм 2024 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 318-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1517-VI ДС , 14.07.2022

«2022 елга, 2023 һәм 2024 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (318-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1518-VI ДС , 14.07.2022

«Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законны гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 301-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1519-VI ДС , 14.07.2022

«Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законны гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (301-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1520-VI ДС , 14.07.2022

«Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәреш кертү хакында» 310-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1521-VI ДС , 14.07.2022

«Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (310-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1522-VI ДС , 14.07.2022

«Татарстан Республикасында урманнардан файдалану турында» Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 3 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү турында» 311-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1523-VI ДС , 14.07.2022

«Татарстан Республикасында урманнардан файдалану турында» Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 3 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (311-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1524-VI ДС , 14.07.2022

«Татарстан Республикасы Җир кодексының 32 һәм 321 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 317-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1525-VI ДС , 14.07.2022

«Татарстан Республикасы Җир кодексының 32 һәм 321 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (317-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1526-VI ДС , 14.07.2022

«Татарстан Республикасы Экология кодексына үзгәрешләр кертү турында» 313-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1527-VI ДС , 14.07.2022

«Татарстан Республикасы Экология кодексына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (313-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1528-VI ДС , 14.07.2022

«Татарстан Республикасында гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законының 8 статьясына үзгәреш кертү хакында» 314-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1529-VI ДС , 14.07.2022

«Татарстан Республикасында гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законының 8 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (314-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1530-VI ДС , 14.07.2022

«Инвалидлар һәм социаль яклауга аеруча мохтаҗ гражданнар өчен эш урыннары квоталау һәм резервлау турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 315-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1531-VI ДС , 14.07.2022

«Инвалидлар һәм социаль яклауга аеруча мохтаҗ гражданнар өчен эш урыннары квоталау һәм резервлау турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (315-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1532-VI ДС , 14.07.2022

Татарстан Республикасы Әлки районы Сиктерме-Хузангай авылының исемен үзгәртү турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1533-VI ДС , 14.07.2022

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 20.1 статьясына үзгәреш кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1534-VI ДС , 14.07.2022

«Мәгълүмат, мәгълүмат технологияләре турында һәм мәгълүматны саклау хакында» Федераль законның 10 6 һәм 151-1 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1535-VI ДС , 14.07.2022

Авыл җирендә һәм шәһәр тибындагы поселокларда даими яшәүче хатын-кызларга өченче бала туганда бер мәртәбә түләүне билгеләү кирәклеге турында Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе М.В. Мишустинга Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мөрәҗәгате хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1536-VI ДС , 14.07.2022

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Законлылык һәм хокук тәртибе комитетының 2019 елның сентябреннән 2022 елның июленә кадәр эше турында хисап хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1537-VI ДС , 14.07.2022

Педагогик эшчәнлекне гамәлгә ашыручы затларга картлык буенча иминият пенсиясен вакытыннан алда билгеләү хокукын бирә торган эш стажына исәпләнә торган эш вазыйфалары исемлегенә физик культура буенча инструктор вазыйфасын кертү мәсьәләсе буенча Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе Урынбасары Т.А. Голиковага Карелия Республикасы Закон чыгару Собраниесенең мөрәҗәгате турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1538-VI ДС , 14.07.2022

Белем бирүнең мәктәп системаларын модернизацияләү чараларын гамәлгә ашыру мәсьәләсе буенча Россия Федерациясе Мәгърифәт министры С.С. Кравцовка Архангельск өлкә Собраниесе депутатларының мөрәҗәгате турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1539-VI ДС , 14.07.2022

«Россия Федерациясе Бюджет кодексының 166 1 һәм 236 1 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 149518-8 номерлы федераль закон проекты хакында (Федераль казначылыкка тупланма пенсияне финанслауга иминият кертемнәре акчаларын һәм мәҗбүри пенсия иминияте резервын урнаштыру вәкаләтләрен беркетү турында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1540-VI ДС , 14.07.2022

«Кулланучылар хокукларын яклау турында» Россия Федерациясе Законының 4 статьясына һәм «Мәгълүмат, мәгълүмат технологияләре турында һәм мәгълүматны саклау хакында» Федераль законның 106 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 149602-8 номерлы федераль закон проекты хакында (бердәм кушымталар кибете булдыру өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1541-VI ДС , 14.07.2022

«Россия Федерациясендә махсус икътисадый зоналар турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» 150776-8 номерлы федераль закон проекты турында (концессионерның махсус икътисадый зонада җир кишәрлеге алуга өстенлекле хокукын билгеләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1542-VI ДС , 14.07.2022

«Россия Федерациясенең Торак кодексына үзгәрешләр кертү турында» 150793-8 номерлы федераль закон проекты хакында (капиталь ремонт программасын гамәлгә ашырганда күпфатирлы йортны техник тикшерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1543-VI ДС , 14.07.2022

«Юл хәрәкәте иминлеге турында» Федераль законның 25 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 127171-8 номерлы федераль закон проекты турында (Донецк Халык Республикасы һәм Луганск Халык Республикасы гражданнары тарафыннан турыдан-туры транспорт чаралары белән идарә итүгә бәйле эшкуарлык һәм хезмәт эшчәнлеге башкарылганда, бу республикаларда гамәлдә булган машина йөртү таныклыкларын тану хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1544-VI ДС , 14.07.2022

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 17.3 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 127321-8 номерлы федераль закон проекты турында (судьяның яисә суд приставының судлар эшчәнлегенең билгеләнгән тәртибен тәэмин итү буенча күрсәтмәсен үтәмәгән өчен административ җаваплылыкны көчәйтү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1545-VI ДС , 14.07.2022

«Юл хәрәкәте иминлеге турында» Федераль законның 23 һәм 28 статьяларына һәм «Персональ белешмәләр турында» Федераль законның 10 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 149503-8 номерлы федераль закон проекты турында (транспорт чараларын йөртүчеләргә чираттан тыш мәҗбүри медицина тикшерүе үткәрү системасын камилләштерү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1546-VI ДС , 14.07.2022

«Экология» илкүләм проекты составына керүче «Иделне чистарту» федераль проектын Татарстан Республикасы территориясендә гамәлгә ашыру турында Татарстан Республикасы экология һәм табигать ресурслары министры А.В. Шадриковның мәгълүматы хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде

1547-VI ДС , 14.07.2022

2022 елның беренче яртыеллыгында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы эше турында мәгълүмат хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз өченче утырышында 2022 елның 14 июлендә кабул ителде
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International