Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышы

Утырышта кабул ителгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

1680-VI ДС, 18.11.2022

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышы көн тәртибе турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1681-VI ДС, 18.11.2022

Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларын сайлау турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1682-VI ДС, 18.11.2022

«Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 353-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1683-VI ДС, 18.11.2022

«Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (353-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1684-VI ДС, 18.11.2022

«2023 елга, 2024 һәм 2025 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» 344-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1685-VI ДС, 18.11.2022

«2023 елга, 2024 һәм 2025 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы законы хакында (344-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1686-VI ДС, 18.11.2022

«2023 елга, 2024 һәм 2025 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» 345-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1687-VI ДС, 18.11.2022

«2023 елга, 2024 һәм 2025 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы законы хакында (345-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1688-VI ДС, 18.11.2022

«Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләү, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында булган мәҗбүри таләпләрне билгеләү һәм аларны куллануны бәяләү һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актларына экспертиза ясау турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 350-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1689-VI ДС, 18.11.2022

«Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләү, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында булган мәҗбүри таләпләрне билгеләү һәм аларны куллануны бәяләү һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актларына экспертиза ясау турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (350-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1690-VI ДС, 18.11.2022

«Татарстан Республикасында гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек белән шөгыльләнүе өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 352-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1691-VI ДС, 18.11.2022

«Татарстан Республикасында гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек белән шөгыльләнүе өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (352-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1692-VI ДС, 18.11.2022

«Мәгариф турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 349-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1693-VI ДС, 18.11.2022

«Мәгариф турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (349-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1694-VI ДС, 18.11.2022

«Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында» Татарстан Республикасы Законының 8 статьясына үзгәреш кертү хакында» 355-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1695-VI ДС, 18.11.2022

«Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында» Татарстан Республикасы Законының 8 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (355-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1696-VI ДС, 18.11.2022

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә органнарына граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 357-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1697-VI ДС, 18.11.2022

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә органнарына граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (357-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1698-VI ДС, 18.11.2022

2023 елга Татарстан Республикасы Дәүләт Советында закон проекты эшенең якынча планы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1699-VI ДС, 18.11.2022

«Җитештерү һәм куллану калдыклары турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1700-VI ДС, 18.11.2022

Сыек көнкүреш калдыклары белән эш итүне хокукый җайга салуны камилләштерү зарурлыгы турында Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасы Рәисе В.В. Володинга һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе М.В. Мишустинга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы мөрәҗәгате хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1701-VI ДС, 18.11.2022

«Үтәтү эшен алып бару турында» 2007 елның 2 октябрендәге 229-ФЗ номерлы Федераль законның 40 статьясына үзгәрешләр кертү зарурлыгы хакында Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасы Рәисе В.В. Володинга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы мөрәҗәгате турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1702-VI ДС, 18.11.2022

«Татарстан Республикасы Дәүләт Советы каршындагы Яшьләр парламенты турында» 2019 елның 11 июлендәге 2983-V ДС номерлы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарына үзгәрешләр кертү хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1703-VI ДС, 18.11.2022

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Дәүләт корылышы һәм җирле үзидарә комитетының 2019 елның октябреннән 2022 елның ноябренә кадәрге эш чорына хисабы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1704-VI ДС, 18.11.2022

Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясе эшчәнлеге турында мәгълүмат хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1705-VI ДС, 18.11.2022

«Ядкарь» генеалогия проекты турында мәгълүмат хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1706-VI ДС, 18.11.2022

«Корал турында» Федераль законның 13 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 1196104-7 номерлы федераль закон проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1707-VI ДС, 18.11.2022

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 197803-8 номерлы федераль закон проекты турында (авыр үтелә торган җирлек, су, тау объектлары, спелеологик һәм башка объектлар буенча уза торган, тормыш өчен аеруча куркыныч тудыруга, туристларның (экскурсантларның) сәламәтлегенә һәм аларның мөлкәтенә зыян салуга бәйле булган хәрәкәт итү маршрутлары буенча мәгълүмат бирү тәртибен бозган өчен административ җаваплылык билгеләү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1708-VI ДС, 18.11.2022

«Бөлгенлек (банкротлык) турында» Федераль законның 126 һәм 134 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 212656-8 номерлы федераль закон проекты турында (бурычлының чираттан тыш каплана торган чыгымнары өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1709-VI ДС, 18.11.2022

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законга үзгәреш кертү хакында» 208706-8 номерлы федераль закон проекты турында (санкцияләргә каршы ярдәм чараларын дәүләт милкендәге яисә муниципаль милектәге күчемсез мөлкәтне арендага алучыларга карата куллану мәсьәләсе буенча)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1710-VI ДС, 18.11.2022

«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» Федераль законның 15 һәм 25 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 221974-8 номерлы федераль закон проекты турында (кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм итү инфраструктурасын барлыкка китерә торган оешмалар исемлеген авыл хуҗалыгы кооперациясе өлкәсендә компетенцияләр һәм фермерларга ярдәм үзәге белән тулыландыру өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1711-VI ДС, 18.11.2022

«Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законның 19 һәм 291 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 217653-8 номерлы федераль закон проекты хакында (пассажирлар йөртүгә рөхсәте булган йөртүче тарафыннан пассажирлар йөртү вакытыннан алда туктатылганда, пассажирларны вакытлыча йөртүне оештыру турында һәм, хәрәкәттә чикләүләр кертелгәндә, маршрутларны үзгәртү яисә юкка чыгару хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1712-VI ДС, 18.11.2022

«Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законның 41 статьясына үзгәреш кертү турында» 217224-8 номерлы федераль закон проекты хакында (түләүле автомобиль юллары буенча мәктәп автобусларының түләүсез йөрүе хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде

1713-VI ДС, 18.11.2022

«Россия Федерациясе Торак кодексының 23 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 209283-8 номерлы федераль закон проекты хакында (торак (торак булмаган) урынны торак булмаган (торак) урынга күчерү процедурасын камилләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утыз җиденче утырышында 2022 елның 18 ноябрендә кабул ителде
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International