Татарстан Республикасы законнарының татар һәм рус телләрендәге текстлары тәңгәллеген билгеләү комиссиясе

Татарстан Республикасы законнарының татар һәм рус телләрендәге текстлары тәңгәллеген билгеләү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясе (алга таба – Комиссия) Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан кабул ителә торган Татарстан Республикасы закон проектларының һәм законнарының татар һәм рус телләрендәге текстлары тәңгәллеген билгеләү өчен Татарстан Республикасы Конституциясенең 80 статьясы һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламентының 34, 101, 103 статьялары нигезендә төзелә һәм үз эшчәнлегендә Татарстан Республикасы Конституциясенә, Татарстан Республикасы законнарына һәм әлеге Нигезләмәгә таяна.

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан кабул ителгән законның татар һәм рус телләрендәге текстлары Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының Оештыру идарәсе тарафыннан Комиссиягә Татарстан Республикасы Президентына законнар текстларын җибәрүнең Регламентта билгеләнгән вакытына кадәр өч көннән дә соңга калмыйча җибәрелә.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан кабул ителгән закон татар һәм рус телләрендә Комиссия бәяләмәсе белән Татарстан Республикасы Президентына имза салу өчен җибәрелә.
Комиссиянең эшчәнлеге Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан координацияләнә.

Комиссия составы

Комиссия җитәкчелеге

Ратникова
Римма Атлас кызы

Татарстан Республикасы законнарының татар һәм рус телләрендәге текстлары тәңгәллеген билгеләү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясе рәисе

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International