Оештыру идарәсе

Оештыру идарәсе:
• закон проектлары белән эшләүнең якынча планнарын әзерли,
• ТР законнарына мониторинг ясый,
• депутат берләшмәләренең эшчәнлеген тәэмин итә,
• җирле үзидарә органнарына сайлауларны, Татарстан Республикасының дәүләт тормышындагы аеруча әһәмиятле һәм җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча гавами фикер алышуларны әзерләүдә һәм уздыруда булышлык күрсәтә,
• Дәүләт Советы депутатларына, аларның ярдәмчеләренә, Дәүләт Советы Аппараты хезмәткәрләренә, җирле үзидарәнең вәкиллекле органнары депутатларына һәм вазыйфаи затларына мәгълүмати һәм методик ярдәм күрсәтә,
• эшчәнлек юнәлешләре буенча семинарлар, консультацияләр уздыра,
• Дәүләт Советы китапханәсе һәм музее эшчәнлеген тәэмин итә.

Оештыру идарәсе

Идиатуллин Артур Рево улы

Идарә башлыгы

Байкеева Нэлли Альберт кызы

Идарә башлыгы урынбасары
Tелефон:
+7(843) 267-63-62

Краснова Мария Михайловна

Бүлек мөдире
Tелефон:
+7(843) 267-63-48
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International