Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышы

Утырышта кабул ителгән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары

1834-VI ДС, 22.02.2023

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышы көн тәртибе турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1835-VI ДС, 22.02.2023

Татарстан Республикасы җәмәгать судьясы вазыйфаларын башкару турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1836-VI ДС, 22.02.2023

2022 елда полиция эшчәнлеге турында Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министры хисабы хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1837-VI ДС, 22.02.2023

2022 елда Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең эшчәнлеге турында доклад хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1838-VI ДС, 22.02.2023

«Өстенлек-2030» стратегик академик лидерлык программасы кысаларында 2021 – 2030 елларга «Казан (Идел буе) федераль университеты» югары белем бирү федераль дәүләт автоном мәгариф учреждениесен үстерү программасын гамәлгә ашыру турында һәм 2022 елда Татарстан Республикасының социаль-икътисадый үсешенә керткән өлеш хакында хисап

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1839-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты статусы турында» Татарстан Республикасы Законына һәм «Муниципаль вазыйфа йә контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын биләүне дәгъвалаучы гражданнар, муниципаль вазыйфалар йә контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфаларын биләүче затлар тарафыннан керемнәр, чыгымнар, мөлкәт турында һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр хакында белешмәләр тапшыру тәртибе турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 396-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1840-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты статусы турында» Татарстан Республикасы Законына һәм «Муниципаль вазыйфа йә контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын биләүне дәгъвалаучы гражданнар, муниципаль вазыйфалар йә контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфаларын биләүче затлар тарафыннан керемнәр, чыгымнар, мөлкәт турында һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр хакында белешмәләр тапшыру тәртибе турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (396-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1841-VI ДС, 22.02.2023

«Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр хакында» 382-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1842-VI ДС, 22.02.2023

«Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакында» Татарстан Республикасы законы турында (382-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1843-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасы Бюджет кодексына һәм «Татарстан Республикасы Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы бюджет законнары актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 393-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1844-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасы Бюджет кодексына һәм «Татарстан Республикасы Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы бюджет законнары актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы хакында (393-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1845-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законының 9 һәм 11 статьяларына һәм «Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 385-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1846-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законының 9 һәм 11 статьяларына һәм «Татарстан Республикасында инвестиция эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (385-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1847-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 388-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1848-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (388-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1849-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләү, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында булган мәҗбүри таләпләрне билгеләү һәм аларны куллануны бәяләү һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актларына экспертиза ясау турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 391-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1850-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законының 8 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 389-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1851-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законының 8 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (389-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1852-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасында ветеринария эше турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 392-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1853-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасында ветеринария эше турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы хакында (392-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1854-VI ДС, 22.02.2023

«Янгын куркынычсызлыгы турында» Татарстан Республикасы Законының 19 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 386-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1855-VI ДС, 22.02.2023

«Янгын куркынычсызлыгы турында» Татарстан Республикасы Законының 19 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (386-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1856-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасында гражданнарның җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар уздыру хокукларын гамәлгә ашыру шартларын тәэмин итү турында» Татарстан Республикасы Законының 6 һәм 12 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 394-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1857-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасында гражданнарның җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар уздыру хокукларын гамәлгә ашыру шартларын тәэмин итү турында» Татарстан Республикасы Законының 6 һәм 12 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (394-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1858-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасы Гаилә кодексының 42 һәм 43 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» 387-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1859-VI ДС, 22.02.2023

«Татарстан Республикасы Гаилә кодексының 42 һәм 43 статьяларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (387-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1860-VI ДС, 22.02.2023

«Вөҗдан иреге турында һәм дини берләшмәләр турында» Татарстан Республикасы Законының 6 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 384-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1861-VI ДС, 22.02.2023

«Вөҗдан иреге турында һәм дини берләшмәләр турында» Татарстан Республикасы Законының 6 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (384-6 номерлы проект)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1862-VI ДС, 22.02.2023

Татарстан Республикасы Хисап палатасына йөкләмә турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1863-VI ДС, 22.02.2023

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Социаль сәясәт комитетының 2019 елның сентябреннән 2023 елның февраленә кадәрге эш чоры өчен хисабы

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1864-VI ДС, 22.02.2023

Балалар учреждениеләрендә педагогик эшчәнлек алып бару чоры балалар учреждениеләрендә педагогик эшчәнлек алып баручы затларга картлык буенча хезмәт пенсиясен вакытыннан алда билгеләү хокукы бирүче эш стажына кертелә торган вазыйфалар һәм учреждениеләр исемлегенә үзгәрешләр кертү турында Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе М.В. Мишустинга Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1865-VI ДС, 22.02.2023

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 289051-8 номерлы федераль закон проекты хакында (керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләрне тикшерүне уздыру тәртибен камилләштерү һәм белешмәләрнең тулылыгы өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1866-VI ДС, 22.02.2023

«Дарулар әйләнеше турында» Федераль законның 53 һәм 67 статьяларына һәм «Эшчәнлекнең аерым төрләренә лицензия бирү турында» Федераль законның 1 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 284099-8 номерлы федераль закон проекты турында (халыкара патентлаштырылмаган «Этанол» исемле дару препаратларын җитештерү күләмен һәм аларның әйләнешен исәпкә алуны камилләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1867-VI ДС, 22.02.2023

«Россия Федерациясе Торак кодексының 1611 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 272604-8 номерлы федераль закон проекты хакында (күпфатирлы йорт советы рәисенең күпфатирлы йорттагы милекчеләр мәнфәгатьләрен тәкъдим итү процедурасын гадиләштерү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1868-VI ДС, 22.02.2023

«Россия Федерациясе Җир кодексын гамәлгә кертү турында» Федераль законның 3 статьясына һәм «Торак төзелеше үсешенә ярдәм итү турында» Федераль законның 11 һәм 16.5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 263340-8 номерлы федераль закон проекты турында (торак-төзелеш кооперативына әгъза итеп алынырга мөмкин булган гражданнар категориясе исемлеген киңәйтү өлешендә)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1869-VI ДС, 22.02.2023

«Россия Федерациясе Җир кодексының 3911 статьясына үзгәреш кертү турында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Чиләбе өлкәсе Закон чыгару Собраниесе закон чыгару инициативасы хакында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1870-VI ДС, 22.02.2023

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 3.5 һәм 20.30 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 279585-8 номерлы федераль закон проекты турында (ягулык-энергетика комплексы объектларының куркынычсызлыгын һәм террорчылыктан якланганлыгын тәэмин итү таләпләрен үтәмәгән өчен җаваплылыкны көчәйтү хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1871-VI ДС, 22.02.2023

«Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 32.4 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 285558-8 номерлы федераль закон проекты турында (конфискацияләнгән җиңел сәнәгать товарларын түләүсез тапшыру мөмкинлеге хакында)

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде

1872-VI ДС, 22.02.2023

Татарстан Республикасында Цифрлаштыру елын үткәрү йомгаклары турында

Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышында 2023 елның 22 февралендә кабул ителде
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International